Bagous tempestivus - nosatec

31. 8. 2020 vytvořil Filip Trnka

Bagous tempestivus (Herbst, 1795) – nosatec

Čeleď: Curculionidae – nosatcovití
Status: NT
Popis: Velikost těla 2,2–3,2 mm. Tělo štíhlé, výrazně protáhlé. Zbarvení těla černé se světlými a tmavými šupinkami. Výrazný hrbolek na konci pátého mezirýží.
Možná záměna: S jinými druhy rodu Bagous, nezbytná je determinace s klíčem. Od většiny druhů se na první pohled liší protáhlým tvarem těla a jeho zbarvením. Velikost těla je také menší na rozdíl od většiny robustnějších druhů. Vhodné je také srovnání kopulačních orgánů. 
Rozšíření: Téměř celá Evropa, v jižní Evropě, pouze v severních částech jihoevropských států. Dále rozšířen na Blízkém východě, Rusku a Sibiři.
V ČR lokální druh nížin především v aluviích velkých řek, mokřadních a rybničních oblastech. Rozšířenější v jižních Čechách, Polabí a na jižní Moravě.
Biologie a ekologie: Dospělci od jara do podzimu. Žije na různých biotopech především v aluvia řek, obývá nivní louky, mokřady a břehy stojatých vod. Oligofág na čeledi pryskyřníkovitých (Ranunculaceae). Na vlhkých loukách a vysychavých mokřadech nejčastěji na pryskyřníku plazivém (Ranunculus repens) a ojediněle z p. lítého (R. sceleratus). V rybnících nebo jiných stojatých vodách žije na lakušnících (Batrachium spp.), uváděn je l. vodní (Batrachium aquatile). Vývoj larev probíhá v kořenovém krčku. Páření a kladení vajíček probíhá v květnu a červnu. Nová generace se líhne během července a přezimuje v detritu v blízkosti živných rostlin.
Ohrožení a ochrana: Druh je zařazen v červeném seznamu ČR v kategorii „téměř ohrožený“. V historii ohrožen především destrukcí, znečištěním a melioracemi mokřadních biotopů. Management na vlhkých loukách by měl být založen na mozaikovitém kosení, extenzivní pastvě a výřezu náletu. U mokřadů a rybníku by mělo být dbáno na celkové udržování vodního režimu na lokalitě, případně extenzivní chov ryb.
Literatura:
Bogusch P. (2017): Distribution and ecology of the weevils of the tribe Bagoini (Coleoptera: Curculionidae) in the Czech Republic. Rozšíření a ekologie nosatců tribu Bagoini (Coleoptera: Curculionidae) v České republice. Klapalekiana 53: 193–270.
Dieckmann L. (1983): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae (Tanymecinae, Leoptopiinae, Cleoninae, Tanyrhynchinae, Cossoninae, Raymondionyminae, Bagoinae, Tanysphyrinae). Beiträge zur Entomologie, 33: 257–381.

Čeleď: Curculionidae – nosatcovití

Status: NT

 

Popis: Velikost těla 2,2–3,2 mm. Tělo štíhlé, výrazně protáhlé. Zbarvení těla černé se světlými a tmavými šupinkami. Výrazný hrbolek na konci pátého mezirýží.

 

Možná záměna: S jinými druhy rodu Bagous, nezbytná je determinace s klíčem. Od většiny druhů se na první pohled liší protáhlým tvarem těla a jeho zbarvením. Velikost těla je také menší na rozdíl od většiny robustnějších druhů. Vhodné je také srovnání kopulačních orgánů. 

 

Rozšíření: Téměř celá Evropa, v jižní Evropě, pouze v severních částech jihoevropských států. Dále rozšířen na Blízkém východě, Rusku a Sibiři.

 

V ČR lokální druh nížin především v aluviích velkých řek, mokřadních a rybničních oblastech. Rozšířenější v jižních Čechách, Polabí a na jižní Moravě.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od jara do podzimu. Žije na různých biotopech především v aluvia řek, obývá nivní louky, mokřady a břehy stojatých vod. Oligofág na čeledi pryskyřníkovitých (Ranunculaceae). Na vlhkých loukách a vysychavých mokřadech nejčastěji na pryskyřníku plazivém (Ranunculus repens) a ojediněle z p. lítého (R. sceleratus). V rybnících nebo jiných stojatých vodách žije na lakušnících (Batrachium spp.), uváděn je l. vodní (Batrachium aquatile). Vývoj larev probíhá v kořenovém krčku. Páření a kladení vajíček probíhá v květnu a červnu. Nová generace se líhne během července a přezimuje v detritu v blízkosti živných rostlin.

 

Ohrožení a ochrana: Druh je zařazen v červeném seznamu ČR v kategorii „téměř ohrožený“. V historii ohrožen především destrukcí, znečištěním a melioracemi mokřadních biotopů. Management na vlhkých loukách by měl být založen na mozaikovitém kosení, extenzivní pastvě a výřezu náletu. U mokřadů a rybníku by mělo být dbáno na celkové udržování vodního režimu na lokalitě, případně extenzivní chov ryb.

 

  

  

 

 

Literatura:

 

Bogusch P. (2017): Distribution and ecology of the weevils of the tribe Bagoini (Coleoptera: Curculionidae) in the Czech Republic. Rozšíření a ekologie nosatců tribu Bagoini (Coleoptera: Curculionidae) v České republice. Klapalekiana 53: 193–270.

 

Dieckmann L. (1983): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae (Tanymecinae, Leoptopiinae, Cleoninae, Tanyrhynchinae, Cossoninae, Raymondionyminae, Bagoinae, Tanysphyrinae). Beiträge zur Entomologie, 33: 257–381.