Bagous rotundicollis - nosatec

24. 8. 2016 vytvořil Filip Trnka

Bagous rotundicollis (Boheman, 1845) – nosatec

Syn.: Bagous bucciarellii Pesarini, 1980; Bagous nupharis Apfelbeck, 1906

Čeleď: Curculionidae – nosatcovití

Status: CR


Popis: Délka těla 3,5–4,7 mm. Dlouhý a tenký nosec, téměř stejně dlouhý jako štít. Štít širší než delší, krovky široké, na svrchní části zploštělé. Zbarvení těla je žluto-hnědé, krovky s  výraznými tmavými a světlými skvrnami.

 

Možná záměna: S jinými druhy rodu Bagous, vhodná je determinace s klíčem. Od ostatních druhů se liší větší velikosti a třetí chodidlový článek je u všech končetin delší než širší. Dalším determinačním znakem je nosec, který je úzký a dlouhý (rovná se téměř velikosti štítu).

 

Rozšíření: Velmi vzácný druh v celém areálu rozšíření. Znám ze střední, východní Evropy a izolované populace v Nizozemsku. Zasahuje také do Itálie, na Balkán až po Turecko.

 

V ČR historicky znám ze Slezska, recentně je jediná známá populace na Hodonínsku u Milotic v PR Písečný rybník.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od dubna do července (a na podzim), žijí na zachovalých mokřadech a rybnících s makrofyty. Brouci jsou nacházeni na spodní straně listů živných rostlin a za slunného počasí vylézají na svrchní stranu listů. Oligofágní druh na rostlinách z čeledi leknínovitých (Nymphaeaceae), nejčastěji na leknínu bílém (Nymphaea alba) a vzácně na stulíku žlutém (Nuphar lutea). Larvy žijí na stoncích a listech těchto rostlin, v kterých se také kuklí. V září se objevuje nová generace brouků, kteří přezimují v detritu v blízkosti vody.

 

Ohrožení a ochrana: Druh je zařazen v červeném seznamu ČR v kategorii „kriticky ohrožený“. Nosatec, který je znám z jediné lokality. Historicky ohrožen především destrukcí a melioracemi mokřadních biotopů. Recentně ohrožení spočívá v eutrofizaci vod a přerybňování rybníků. Management spočívá v zachování vodního režimu na lokalitě a podpory výskytu vzácné živné rostliny leknínu bílého. Nové lokality výskytu by měli být vyhlašovány jako MZCHÚ.

 

 

Literatura:


Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1995:Chrząszcze – Coleoptera. Ryjkowce – Curculionidae, część 2. Katalog Fauny Polski, XXIII, 20, Warszawa.

 

Caldara R. 2013: Subfamily Ceutorhynchinae. Pp. 172–176. In: Löbl I. & Smetana A. (eds): Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 8. Curculionoidea II. Brill, Leiden.

 

Dieckmann L. 1983: Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae (Tanymecinae, Leoptopiinae, Cleoninae, Tanyrhynchinae, Cossoninae, Raymondionyminae, Bagoinae, Tanysphyrinae). Beiträge zur Entomologie, 33: 257–381.

 

Fleischer A. 1927–1930: Přehled brouků fauny Československé republiky. Moravské muzeum zemské, Brno.