Bagous petro - nosatec

29. 4. 2020 vytvořil Filip Trnka

Bagous petro (Herbst, 1795) – nosatec
Čeleď: Curculionidae – nosatcovití
Status: CR

 

Popis: Velikost těla 2,2–2,7 mm tělo oválné, výrazně širší než štít. Zbarvení těla je černo-šedé, štít s výraznou žlutou skvrnou. Nosec je krátký a široký. Tykadla a končetiny světlé. Krovky s výraznými rýhami s hlubokými jamkami.

 

Možná záměna: Nezaměnitelný druh. Ostatní druhy rodu Bagous mají šestičlánkový tykadlový bičík, B. petro má bičík sedmičlánkový. Neodření jedinci jsou i typičtí zbarvení, velká žlutá skvrna na štítu je pro tento druh typická.

 

Rozšíření: Evropský druh rozšířený v severní a střední Evropě, z jižní Evropy je znám jen z Itálie a Makedonie.

 

V ČR historicky znám z jižní Moravy. Jediná recentní lokalita je v Čechách u Horních Ředic.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od dubna do září. S maximem v květnu a červnu. Druh obývá mokřady, vlhké a zaplavované louky a okraje rybníků. Bionomie není uspokojivě známa. Jako živné rostliny se uvádějí bublinatky (Utricularia spp.). V laboratorních podmínkách se dospělci zdržovali také na růžkatci bradavčitém (Ceratophyllum submersum) nebo vodním moru kanadském (Elodea canadensis). Imaga zimují v detritu na okrajích vod.

 

Ohrožení a ochrana: Druh je zařazen v červeném seznamu ČR v kategorii „kriticky ohrožený“. V historii ohrožen především destrukcí a melioracemi mokřadních biotopů. Recentně ohrožení spočívá v eutrofizaci vod a přerybňování rybníků. Management by měl spočívat především v mozaikovitém kosení mokřadních luk, odstraňování rákosu z břehů a celkového udržování vodního režimu na lokalitě.

 

 

Literatura:

 

Benedikt S., Borovec R., Fremuth J., Krátký J., Schön K, Skuhrovec J. & Trýzna M. (2010): Komentovaný seznam nosatcovitých brouků (Coleoptera: Curculionoidea bez Scolytinae a Platypodinae) České republiky a Slovenska. 1. díl. Systematika, faunistika, historie výzkumu nosatcovitých brouků v České republice a na Slovensku, nástin skladby, seznam. Komentáře k Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryopthoridae, Erirhinidae a Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae. (Commented check-list of weevils (Coleoptera: Curculionoidea excepting Scolytinae and Platypodinae) of the Czech Republic and Slovakia. (Part 1. Systematics, faunistics, history of the research of weevils in the Czech Republic and Slovakia, structure vignette, check-list. Comments to Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryopthoridae, Erirhinidae and Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae). Klapalekiana, 46 (supplementum): 1–363.

 

Bogusch P. (2017): Distribution and ecology of the weevils of the tribe Bagoini (Coleoptera: Curculionidae) in the Czech Republic. Rozšíření a ekologie nosatců tribu Bagoini (Coleoptera: Curculionidae) v České republice. Klapalekiana 53: 193–270.
Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. (1995): Chrząszcze – Coleoptera. Ryjkowce – Curculionidae, część 2. Katalog Fauny Polski, XXIII, 20, Warszawa.

 

Caldara R. (2013): Subfamily Ceutorhynchinae. Pp. 172–176. In: Löbl I. & Smetana A. (eds): Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 8. Curculionoidea II. Brill, Leiden, 700 pp.

 

Caldara R. & O’Brien C. W. (1998): Systematics and evolution of weevils of the genus Bagous. VI. Taxonomic treatment of the species of the western Palearctic Region (Coleoptera, Curculionidae). Memorie della SocietàEntomologica Italiana, 76: 131–347.

 

Dieckmann L. (1983): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae (Tanymecinae, Leoptopiinae, Cleoninae, Tanyrhynchinae, Cossoninae, Raymondionyminae, Bagoinae, Tanysphyrinae). Beiträge zur Entomologie, 33: 257–381.

 

Krátký J. (2007): Several weevil species (Coleoptera; Curculionidae) new for the fauna of the Czech Republic.Weevil News, 39: 1–3.

 

Strejček J. (1976): Příspěvek k poznání fauny brouků čeledi Anthribidae a Curculionidae v ČSSR. (Beitrag zur Kenntnis der Käferfauna der Familien Anhribidae und Curculionidae in der ČSSR). Zprávy Československé Společnosti Entomologické, 12: 119–138.