Bagous lutulosus - nosatec

25. 7. 2020 vytvořil Filip Trnka

Bagous lutulosus Gyllenhal, 1827 nosatec

Čeleď: Curculionidae – nosatcovití
Status: CR
Popis: Velikost těla 2,4–2,9 mm. Zbarvení černé se světlými šupinkami. Drobný robustní druh s lehce zploštělým tělem a krovky jsou téměř rovnoběžné. Mezirýží krovek jsou výrazně klenutá, lichá vyšší než sudá Vnitřní okraj holení bez zoubků. Krátké chodidlové články.
Možná záměna: S jinými druhy rodu Bagous, nezbytná je determinace s klíčem. Bagous lutulosus má třetí chodidlový článek předních a prostředních nohou stejně široký jako dlouhý nebo širší než delší na rozdíl od skupiny druhů, které mají třetí chodidlový článek u všech nohou delší než širší. Dalším znakem jsou mezirýží krovek, která jsou výrazně klenutá, lichá vyšší než sudá na rozdíl od skupiny druhů, které mají mezirýží krovek plochá nebo velmi nepatrně klenutá. Vhodné je srovnání kopulačních orgánů.  
Rozšíření: V Evropě od severního Španělska a Velké Británie přes střední Evropu, zasahuje také do části jižní Evropy (Španělsko, Francie a Itálie) a jižní části severní Evropy. Rozšířen také v severní Africe.
V ČR vždy velmi vzácný druh. Historicky na několika lokalitách jak v Čechách, tak na Moravě. Recentně znám z jediné lokality u Hrance Králové (PP Na Plachtě).
Biologie a ekologie: Dospělci od jara do podzimu, nejčastěji v letních měsících, kdy se objevují obnažená dna kaluží a mokřadů. Obývá drobné vysychající mokřadní biotopy s obnažovanými břehy a kalužemi. Tyto biotopy jsou velmi specifické a často pravidelně disturbované. Monofág s vazbou na sítinu žabí (Juncus bufonius). Larvy jsou ektofágní a pohybují se po povrchu rostliny, imaga sedí nebo se pohybují na živné rostlině. Larvy potřebují k zakuklení vyschlou půdu pod živnými rostlinami. Fáze kukly je velmi krátká, méně než týden. Nová generace se líhne během léta a přezimuje v detritu v blízkosti živných rostlin.
Ohrožení a ochrana: Druh je zařazen v červeném seznamu ČR v kategorii „kriticky ohrožený“. Recentní výskyt pouze na jediné lokalitě v ČR. V historii ohrožen především destrukcí a melioracemi mokřadních biotopů. Recentně ohrožen zarůstáním iniciálních stádií mokřadních biotopů rákosem a dřevinami. Nutné je sledovat vodní režim na lokalitě. Velmi důležitý je sešlap, pastva nebo pojezd vozidel, které jsou třeba pro udržení bohatých populací jednoleté živné rostliny. Mezi další vhodné zásahy je potlačování rákosu a vyřezávání náletu.
Literatura:
Benedikt S., Borovec R., Fremuth J., Krátký J., Schön K, Skuhrovec J. & Trýzna M. (2010): Komentovaný seznam nosatcovitých brouků (Coleoptera: Curculionoidea bez Scolytinae a Platypodinae) České republiky a Slovenska. 1. díl. Systematika, faunistika, historie výzkumu nosatcovitých brouků v České republice a na Slovensku, nástin skladby, seznam. Komentáře k Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryopthoridae, Erirhinidae a Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae. (Commented check-list of weevils (Coleoptera: Curculionoidea excepting Scolytinae and Platypodinae) of the Czech Republic and Slovakia. (Part 1. Systematics, faunistics, history of the research of weevils in the Czech Republic and Slovakia, structure vignette, check-list. Comments to Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryopthoridae, Erirhinidae and Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae). Klapalekiana, 46 (supplementum): 1–363. 
Bogusch P. (2017): Distribution and ecology of the weevils of the tribe Bagoini (Coleoptera: Curculionidae) in the Czech Republic. Rozšíření a ekologie nosatců tribu Bagoini (Coleoptera: Curculionidae) v České republice. Klapalekiana 53: 193–270.
Dieckmann L. (1983): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae (Tanymecinae, Leoptopiinae, Cleoninae, Tanyrhynchinae, Cossoninae, Raymondionyminae, Bagoinae, Tanysphyrinae). Beiträge zur Entomologie, 33: 257–381.
Gosik R. & Wanat M. (2014): First Descriptions of Immature Stages of the Weevils Bagous elegans, B. aliciae, and B. lutulosus, Journal of Insect Science 14: 1–13.Bagous lutulosus Gyllenhal, 1827 – nosatec

Čeleď: Curculionidae – nosatcovití

Status: CR

 

Popis: Velikost těla 2,4–2,9 mm. Zbarvení černé se světlými šupinkami. Drobný robustní druh s lehce zploštělým tělem a krovky jsou téměř rovnoběžné. Mezirýží krovek jsou výrazně klenutá, lichá vyšší než sudá Vnitřní okraj holení bez zoubků. Krátké chodidlové články.

 

Možná záměna: S jinými druhy rodu Bagous, nezbytná je determinace s klíčem. B. lutulosus má třetí chodidlový článek předních a prostředních nohou stejně široký jako dlouhý nebo širší než delší na rozdíl od skupiny druhů, které mají třetí chodidlový článek u všech nohou delší než širší. Dalším znakem jsou mezirýží krovek, která jsou výrazně klenutá, lichá vyšší než sudá na rozdíl od skupiny druhů, které mají mezirýží krovek plochá nebo velmi nepatrně klenutá. Vhodné je srovnání kopulačních orgánů.  

 

Rozšíření: V Evropě od severního Španělska a Velké Británie přes střední Evropu, zasahuje také do části jižní Evropy (Španělsko, Francie a Itálie) a jižní části severní Evropy. Rozšířen také v severní Africe.

 

V ČR vždy velmi vzácný druh. Historicky na několika lokalitách jak v Čechách, tak na Moravě. Recentně znám z jediné lokality u Hradce Králové (PP Na Plachtě).

 

Biologie a ekologie: Dospělci od jara do podzimu, nejčastěji v letních měsících, kdy se objevují obnažená dna kaluží a mokřadů. Obývá drobné vysychající mokřadní biotopy s obnažovanými břehy a kalužemi. Tyto biotopy jsou velmi specifické a často pravidelně disturbované. Monofág s vazbou na sítinu žabí (Juncus bufonius). Larvy jsou ektofágní a pohybují se po povrchu rostliny, imaga sedí nebo se pohybují na živné rostlině. Larvy potřebují k zakuklení vyschlou půdu pod živnými rostlinami. Fáze kukly je velmi krátká, méně než týden. Nová generace se líhne během léta a přezimuje v detritu v blízkosti živných rostlin.

 

Ohrožení a ochrana: Druh je zařazen v červeném seznamu ČR v kategorii „kriticky ohrožený“. Recentní výskyt pouze na jediné lokalitě v ČR. V historii ohrožen především destrukcí a melioracemi mokřadních biotopů. Recentně ohrožen zarůstáním iniciálních stádií mokřadních biotopů rákosem a dřevinami. Nutné je sledovat vodní režim na lokalitě. Velmi důležitý je sešlap, pastva nebo pojezd vozidel, které jsou třeba pro udržení bohatých populací jednoleté živné rostliny. Mezi další vhodné zásahy je potlačování rákosu a vyřezávání náletu.

 

  

 

 

 

Literatura:

 

Benedikt S., Borovec R., Fremuth J., Krátký J., Schön K, Skuhrovec J. & Trýzna M. (2010): Komentovaný seznam nosatcovitých brouků (Coleoptera: Curculionoidea bez Scolytinae a Platypodinae) České republiky a Slovenska. 1. díl. Systematika, faunistika, historie výzkumu nosatcovitých brouků v České republice a na Slovensku, nástin skladby, seznam. Komentáře k Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryopthoridae, Erirhinidae a Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae. (Commented check-list of weevils (Coleoptera: Curculionoidea excepting Scolytinae and Platypodinae) of the Czech Republic and Slovakia. (Part 1. Systematics, faunistics, history of the research of weevils in the Czech Republic and Slovakia, structure vignette, check-list. Comments to Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryopthoridae, Erirhinidae and Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae). Klapalekiana, 46 (supplementum): 1–363. 

 

Bogusch P. (2017): Distribution and ecology of the weevils of the tribe Bagoini (Coleoptera: Curculionidae) in the Czech Republic. Rozšíření a ekologie nosatců tribu Bagoini (Coleoptera: Curculionidae) v České republice. Klapalekiana 53: 193–270.

 

Dieckmann L. (1983): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae (Tanymecinae, Leoptopiinae, Cleoninae, Tanyrhynchinae, Cossoninae, Raymondionyminae, Bagoinae, Tanysphyrinae). Beiträge zur Entomologie, 33: 257–381.

 

Gosik R. & Wanat M. (2014): First Descriptions of Immature Stages of the Weevils Bagous elegans, B. aliciae, and B. lutulosus, Journal of Insect Science 14: 1–13.