Bagous longitarsis - nosatec

31. 1. 2019 vytvořil Filip Trnka

Bagous longitarsis C. G. Thomson, 1868 – nosatec
Čeleď: Curculionidae – nosatcovití
Status: NT

 

Popis: Délka těla 2,2–2,9 mm, štít užší než krovky, ramena výrazná, krovky krátké a široké. Zbarvení těla je černo-hnědé, krovky s výraznými tmavými a světlými šupinkami. Chodidla jsou tmavší než holeně.

 

Možná záměna: S jinými druhy rodu Bagous, nezbytná je determinace s klíčem. Velmi podobný je příbuzný B. collignensis, který má stejnou bionomii jako B. longitarsis. Rozlišení těchto druhů je velmi obtížné. U B. longitarsis jsou zadní chodidla štíhlá a jejich druhý článek výrazně delší než širší narozdíl od B. collignensis, který má zadní chodidla kratší a jejich druhý článek zhruba stejně dlouhý jako široký. Vhodné je srovnání kopulačních orgánů.  

 

Rozšíření: Široce rozšířený druh od Velké Británie, přes Francii do střední a severní Evropy až do Ruska a na Sibiř. Chybí v mediteránní oblasti.

 

V ČR patří k hojnějším zástupcům rodu, vyskytuje se lokálně až roztroušeně v nížinách až pahorkatinách.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od dubna do září s maximem od konce května do července. Obývá vlhké louky s tůněmi, mělké mokřady, pobřežní vegetaci, okraje rybníků nebo pískoven. Oligofágní druh žijící na stolístcích (Myriophyllum spp.), především na s. přeslenitém (M. verticillatum) méně na s. klasnatém (M. spicatum). Imaga sedí na živných rostlinách nad i pod vodou od konce května až do závěru léta. Brzy z jara (po přezimování) a koncem léta (imaga se chystají na přezimování) lze dospělce najít na vlhkém bahně v blízkosti živných rostlin. Páření a kladení vajíček probíhá od konce května do června. Vývoj larev a kuklení pravděpodobně probíhá ve stoncích živných rostlin. Koncem léta se brouci přesouvají na břeh, kde přezimují v rostlinném detritu.

 

Ohrožení a ochrana: Druh je zařazen v červeném seznamu ČR v kategorii „téměř ohrožený“. Historicky ohrožen především destrukcí a melioracemi mokřadních biotopů. Recentně ohrožení spočívá v eutrofizaci vod a přerybňování rybníků. Vhodným managementem je tvorba nových tůní na vhodných biotopech a extenzivní chov ryb.

 

 

Literatura:

 

Caldara R. (2013): Subfamily Bagoinae. Pp. 172–176. In: Löbl I. & Smetana A. (eds): Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 8. Curculionoidea II. Brill, Leiden.

 

Dieckmann L. (1983): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae (Tanymecinae, Leoptopiinae, Cleoninae, Tanyrhynchinae, Cossoninae, Raymondionyminae, Bagoinae, Tanysphyrinae). Beiträge zur Entomologie, 33: 257–381.