Bagous frit - nosatec

30. 6. 2020 vytvořil Filip Trnka

Bagous frit (Herbst, 1795) – nosatec

Čeleď: Curculionidae – nosatcovití

Status: EN

 

Popis: Velikost těla 2,9–3,5 mm. Zbarvení černé se světlými šupinkami. Tělo protáhlé. Tykadla a končetiny světlé. Štít se střední linií a předním zaškrcením. Krovky jsou zploštělé. Vnitřní část holení s malými zoubky.

 

Možná záměna: S jinými druhy rodu Bagous, nezbytná je determinace s klíčem. Od první skupiny druhů se liší štítem s drobnými zrnky a třetí chodidlový článek předních a prostředních nohou je stejně široký jako dlouhý nebo širší než delší. Vnitřní holeně s malými zoubky. Štít se střední linií a předním zaškrcením, které je vyzdvižené. Krovky jsou zploštělé. Vhodné je srovnání kopulačních orgánů.  

 

Rozšíření: Evropský druh známý rozšířený především v severní Evropě, okrajem areálu zasahuje do střední Evropy, severní Francie, Anglie a také do Ruska.

 

V ČR vzácný a lokální druh rozšířenější v Čechách (jižní Čechy, Plzeňsko, Podblanicko a Železné hory). Na Moravě znám z jediné lokality u Starého Města.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od jara do podzimu. Typický druh rašelinišť, přechodových rašelinišť, rašelinných a slatinných luk s monofágní vazbou na vachtu trojlistou (Menyanthes trifoliata). Dospělci žijí velmi skrytě na spodních částech živné rostliny a v detritu v její blízkosti. Páření a kladení vajíček probíhá v květnu. Vývoj larev probíhá v řapících listů a stoncích. Nová generace se líhne během července a přezimuje v detritu v blízkosti živných rostlin.

 

Ohrožení a ochrana: Druh je zařazen v červeném seznamu ČR v kategorii „kriticky ohrožený“. V historii ohrožen především destrukcí a melioracemi mokřadních biotopů, dnes především zalesňováním nebo zarůstáním rašelinišť dřevinami. Management by měl spočívat především v mozaikovitém kosení a extenzivní pastvě, výřezu náletu a celkového udržování vodního režimu na lokalitě.

 

  

 

Literatura:

 

Benedikt S., Borovec R., Fremuth J., Krátký J., Schön K, Skuhrovec J. & Trýzna M. (2010): Komentovaný seznam nosatcovitých brouků (Coleoptera: Curculionoidea bez Scolytinae a Platypodinae) České republiky a Slovenska. 1. díl. Systematika, faunistika, historie výzkumu nosatcovitých brouků v České republice a na Slovensku, nástin skladby, seznam. Komentáře k Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryopthoridae, Erirhinidae a Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae. (Commented check-list of weevils (Coleoptera: Curculionoidea excepting Scolytinae and Platypodinae) of the Czech Republic and Slovakia. (Part 1. Systematics, faunistics, history of the research of weevils in the Czech Republic and Slovakia, structure vignette, check-list. Comments to Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryopthoridae, Erirhinidae and Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae). Klapalekiana, 46 (supplementum): 1–363. 

 

Bogusch P. (2017): Distribution and ecology of the weevils of the tribe Bagoini (Coleoptera: Curculionidae) in the Czech Republic. Rozšíření a ekologie nosatců tribu Bagoini (Coleoptera: Curculionidae) v České republice. Klapalekiana 53: 193–270.

 

Dieckmann L. (1983): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae (Tanymecinae, Leoptopiinae, Cleoninae, Tanyrhynchinae, Cossoninae, Raymondionyminae, Bagoinae, Tanysphyrinae). Beiträge zur Entomologie, 33: 257–381.

 

Leiler T. E. (1987): Entwicklung und Lebensweise des Rüsselkäfers Bagous frit Hbst. (Col.). Entomologische Blätter 83: 13–16.