Bagous alismatis - nosatec

2. 11. 2017 vytvořil Filip Trnka

Bagous alismatis (Marsham, 1802) – nosatec
Syn.: Hydronomus alismatis (Marsham, 1802)
Čeleď: Curculionidae – nosatcovití
Status: lokální druh

 

Popis: Délka těla 2,5–3,3 mm, tělo štíhlé, dlouhé až subcylindrické. Zbarvení těla je černo-hnědé, krovky s výraznými tmavými a světlými skvrnami. Nosec stejně dlouhý jako štít. Štít bez rýhy na uložení nosce. Tykadla a končetiny načervenalé. Chodidla s hustým ochlupením.

 

Možná záměna: S jinými druhy rodu Bagous, vhodná je determinace s klíčem. Od ostatních druhů se liší chybějící rýhou pro uložení nosce (předohruď je jen lehce vykrojená), proto byl dříve řazen do rodu Hydronomus. Dalším znakem je povrch chodidel, který je drobně a hustě ochlupený na rozdíl od zbylých druhů rodu.

 

Rozšíření: V celé Evropě, Turecku až na Sibiř a Dálný východ.

 

V ČR lokálně a roztroušeně v nížinách až pahorkatinách.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od května do srpna s maximem v červnu a červenci. Obývají různé podmáčené a mokřadní biotopy především se stojatou vodou s bohatou makrofytní vegetací, ale žije i na okrajích tekoucích vod. Oligofágní druh s vazbou na žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica), žabník kopinatý (Alisma lanceolatum), šípatku vodní (Sagittaria sagittifolia) a žabníček vzplývavý (Luronium natans). Imaga se zdržují nad i pod vodou na listech a stoncích živných rostlin, na kterých vytvářejí typické požerky. Páření a kladení vajíček probíhá koncem května a v červnu. Larvy minují uvnitř listů, ale dokážou vylézt ven a doplavat na jinou rostlinu. Kuklení probíhá uvnitř řapíku listu. Koncem léta se objevuje nová generace, která přezimuje v detritu na břehu v blízkosti živných rostlin.

 

 

Literatura:

 

Caldara R. (2013): Subfamily Bagoinae. Pp. 172–176. In: Löbl I. & Smetana A. (eds): Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 8. Curculionoidea II. Brill, Leiden.

 

Dieckmann L. (1983): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae (Tanymecinae, Leoptopiinae, Cleoninae, Tanyrhynchinae, Cossoninae, Raymondionyminae, Bagoinae, Tanysphyrinae). Beiträge zur Entomologie, 33: 257–381.

 

Gosik R. (2013): Morphology of larval and pupal stages of selected species of Bagoinae Thomson, 1895 with comments on their biology and taxonomy. UMCS, Lublin.