Aulonia albimana - slíďák černobílý

14. 6. 2018 vytvořil Ondřej Machač

Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) – slíďák černobílý

Čeleď: Lycosidae – slíďákovití

Status: běžný druh

 

Popis: Malý slíďák o délce těla 4–4,5 mm (hlavohruď 2–2,5 mm). Patří mezi naše nejmenší slíďáky. Hlavohruď je černá s tenkým bílým lemem, v přední části zúžená. Zadeček je oválný, černohnědý až šedý se světlou bílou linkou v přední části a světlými tečkami. Makadla jsou u obou pohlaví černá s nápadně bílými koleny. Nohy jsou šedohnědé s tmavšími stehny prvního páru, u samců jsou nohy žlutavé.

 

Možná záměna: V ČR díky svému zbarvení a velikosti nezaměnitelný druh.

 

Rozšíření: Evropský druh, který je rozšířen po celé Evropě, chybí v Irsku, na Islandu a některých středomořských ostrovech. Zjištěn byl také v ruské části Kavkazu, v Turecku a Turkmenistánu.

 

V ČR hojný druh v nižších a středních polohách. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Slíďák černobílý obývá různé nelesní biotopy, jako jsou louky, suché stráně, stepi, vřesoviště, písčiny a okraje lesů. Žije na zemi, kde si mezi nízkou vegetací tvoří, pro slíďáky netypické, plachetkovité síťky protažené do rourky. Často se však vyskytuje i mimo síť. Dospělí samci a samice s kokony si sítě nestaví. S dospělci se setkáme od dubna do října.

 

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.