Atropa bella-donna - rulík zlomocný

5. 10. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Atropa bella-donna L. - rulík zlomocný  

Čeleď: Solanaceae - lilkovité

Status: běžný druh

 

Popis: Vytrvalé, 50-180 cm vysoké byliny s krátkým, tlustým oddenkem a přímými, větvenými, obvykle nafialovělými lodyhami. Listy, na lodyze střídavé, jsou kopinatě vejčité až vejčité, na bázi klínovité, zašpičatělé, celokrajné, v okolí žilek krátce žláznatě pýřité. Listeny jsou podobné listům. Květy, vyrůstající po jednom z paždí listenů, jsou zvonkovité hnědofialové až žlutozelené. Plodem je kulovitá, lesklá, černá bobule.

 

Rozšíření: Rulík zlomocný je hojně rozšířen od Francie přes střední Evropu až po Ukrajinu. Severní hranice probíhá Velkou Británií, Německem a Polskem. Mnohem vzácněji se vyskytuje i v jižnějším Středomoří. V okolí lidských sídel (synantropně) se vyskytuje také v Irsku, Dánsku, jižní Skandinávii a v Pobaltských republikách. Zavlečen byl do Severní Ameriky.

 

V ČR roste především ve středních polohách a hojnější je hlavně na Moravě, kde roste od nižších poloh až do hor. V Čechách se v horách obvykle nevyskytuje. Nejníže sestupuje v inverzních polohách Labských Pískovců a Českého Švýcarska.

 

Ekologie: Druh rostoucí v listnatých až smíšených lesích, na jejich okrajích, na pasekách a na okraji lesních cest, obvykle na zásaditých, vlhkých, mírně zastíněných a na živiny bohatých půdách. Je diagnostickým druhem společenstev asociace Atropetum bellae-donnae.

 

Hemikryptofyt, kvetoucí především v červenci a srpnu.

 

Význam: Celá rostlina je prudce jedovatá. Hlavními účinnými látkami jsou alkaloidy hyoscamin a atropin, které se ve farmaceutickém průmyslu používají na výrobu léčiv. Hlavními příznaky otravy je silná podrážděnost, postupné ochrnutí nervové soustavy a hluboký strnulý spánek. Smrt nastává obvykle z důvodu selhání dýchací soustavy.

 

 Atropa bella-donna 1 Atropa bella-donna 2 Atropa bella-donna 3 Atropa bella-donna 4 Atropa bella-donna 5

 

Literatura:

 

Slavík B. (2000): Atropa L. – rulík. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 6, p. 249–250, Academia, Praha.