Aster lanceolatus - hvězdnice kopinatá

29. 9. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Aster lanceolatus Willd. - hvězdnice kopinatá  

Syn.: Aster paniculatus Lam. non Mill., Aster simplex Willd., Aster lamarckianus Nees, Aster wimmeri Sloboda, Aster fruteorum Wimm. ex Nyman, Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G. L. Nesom  

Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité  

Status: invazní druh

 

Popis: Statné, vytrvalé, 50-130 cm vysoké byliny s dlouhými oddenky a přímými, lysými až v řadách chlupatými lodyhami. Spodní listy jsou eliptické až kopinaté, dlouhé, dlouze sbíhavé na řapík. Svrchní listy jsou kopinaté až čárkovitě kopinaté, přisedlé, obvykle neobjímavé, lysé až roztroušeně chlupaté. Listeny, z jejichž paždí vyrůstají květy, jsou podobné svrchním listům. Úbory vyrůstají v hustých latnatých květenstvích. Zákrovní listeny jsou kopinaté a střechovitě se překrývají. Jazykovité květy jsou bělavé až světle modré. Trubkovité květy jsou žlutavé. Plodem je ochmýřená nažka.

 

Možná záměna: Od našich původních druhů hvězdnic lze hvězdnici kopinatou odlišit podle na konci zašpičatělých zákrovních listenů. Od většiny zavlečených druhů hvězdnic, tedy hvězdnice hladké (Aster laevis), hvězdnice novobelgické (Aster novi-belgii) a hvězdnice různobarvé (Aster versicolor), ji lze odlišit podle na bázi neobjímavých listů a drobnějších úborů.

 

Rozšíření: Druh je původní v Severní Americe. V Evropě je nepůvodní a v současné době se vyskytuje téměř po celém území mírného klimatického pásu. Na západě od Velké Británie po Rumunsko na východě, na sever po jižní Norsko, na jih po Španělsko a Itálii.

 

V ČR poměrně hojně zplaňuje především v termofytiku, ale také v teplejších částech mezofytika. K nejzasaženějším místům patří jižní Morava (především aluvia středního a dolního toku Moravy, Dyje a Svratky). V Čechách se vyskytuje především na dolním toku Ohře a Labe.

 

Ekologie: Druh obsazující především na březích větších vodních toků a na okrajích rybníků. Dále pak také na celé řadě silně antropicky ovlivněných stanovišť, jako jsou rumiště, skládky zeminy, ruderalizované trávníky, vlhčí příkopy podél cest a další neudržovaná místa v okolí lidských sídel. Hvězdnici kopinaté vyhovují mírně vlhké půdy s větším obsahem živin a humusu.

 

Hemikryptofyt, kvetoucí od konce července do konce září.

 

Význam: Hvězdnice kopinatá je hojně pěstována jako okrasná rostlina a velmi často zplaňuje. První výskyt v Evropě je zaznamenán roku 1837. Druh začal pravděpodobně zplaňovat krátce po zavedení do kultury. Vzhledem k jeho masivnímu rozšíření je jeho kontrola velmi obtížná a vyžadovala by velkoplošné zásahy. Jako nejúčinnější řešení kontroly (avšak pouze krátkodobé a lokální) tohoto druhu se jeví kosení porostů několikrát do roka.

 

Taxonomická poznámka: Jedná se o velmi morfologicky proměnlivý druh. Rostliny s drobnějšími květy a souvisle chlupatými listy jsou některými autory označovány jako hvězdnice malokvětá (Aster parviflorus Nees). Tento taxon má být zcela sterilní a pravděpodobně vznikl křížením severoamerických druhů v Evropě. Jeho rozšíření v Evropě i v ČR není dostatečně známo.

 

 Aster lanceolatus 1 Aster lanceolatus 2 Aster lanceolatus 3 Aster lanceolatus 4 Aster lanceolatus 5 Aster lanceolatus 6

 

Literatura:

 

Kovanda M. & Kubát K. (2004): Aster L. – hvězdnice. – In: Slavík B., Štěpánková J. & Štěpánek J. (eds), Květena České republiky 7, p. 125–140, Academia, Praha.