Asperula arvensis - mařinka rolní

6. 6. 2019 vytvořil Václav Dvořák

Asperula arvensis L. – mařinka rolní

Čeleď: Rubiaceae – mořenovité

Status: RE

 

Popis: Bylina s tenkým kořenem, přímou, větvenou, čtyřhrannou, hladkou až mírně drsnou, obvykle 10–50 cm vysokou lodyhou. Listy a palisty tupé, na okrajích drsné, v přeslenech. Květenstvím je chudokvětý strboul podepřený douze brvitými, nahloučenými listenci. Květy čtyřčetné (vz. pětičetné), koruna nálevkovitá, modrofialová, prašníky do 1 mm dlouhé. Merikarpia kulovitá, vmáčklá, hnědá.

 

Možná záměna: Mezi mařinkami vyskytujícími se na našem území dobře poznatelný druh již pomocí barvy květu. Matoucí by snad mohla být bračka rolní (Sherardia arvensis), která má růžové koruny a zřetelně vyvinutý kalich.

 

Rozšíření: Druh s převážně evropským areálem zahrnujícím oblast od jižní Anglie po Ukrajinu, dále rostoucí v Malé Asii, na Blízkém východě a v Íránu. Původní hranice areálu jsou obtížně určitelné, šíření do Evropy je pravděpodobně spojeno s neolitickou rostlinnou ekonomikou z Blízkého východu. Vyskytuje se též v severní Africe. Byl též dokumentován jako zavlečený druh v Austrálii.

 

V České republice se druh vyskytoval vzácně ve stř., sz. a jz. Čechách a na jižní a stř. Moravě (ojediněle a bodově i jinde). Větší počet lokalit byl znám z nižších poloh moravského termofytika. Poslední výskyty jsou dokumentovány v 70. letech 20. století.

 

Ekologie: Mařinka rolní patří mezi zástupce polních plevelů rostoucích na okrajích polí, úhorech, méně často na nádražích a v pustnoucích lomech. Preferuje místa s nezapojenou vegetací, suché a jílovité substráty.

 

Jednoletý terofyt s fenologickým optimem kvetení od května do srpna.

 

Ochrana a ohrožení: Mařinka rolní je v současnosti považována za vyhynulý druh české květeny. V minulosti byla nalézána spíše sporadicky a v oblasti střední Evropy chápána za naturalizovaný archeofyt. Její vymizení zřejmě souvisí s intenzifikací zemědělství. Pěstována je sporadicky, např. ve sbírkách Botanické zahrady PřF UP v Olomouci.

 

 

Literatura:

 

Coward F., Shennan S. et al. (2008): The spread of Neolithic plant economies from the Near East to northwest Europe: a phylogenetic analysis. – Journal of Archeological Science, 35: 42–56.

 

Kubát K. (2000): Asperula L. In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 116–122.

 

Storkey J., Meyer S., Still K. S. & Leuschner C. (2012): The impact of agricultural intensification and land-use change on the European arable flora. – Proc. R. Soc. B., 279, 1421–1429. doi:10.1098/rspb.2011.1686