Arcyptera fusca - saranče pestrá

15. 10. 2012 vytvořil Filip Trnka

Arcyptera fusca (Pallas, 1773) - saranče pestrá

Syn.: Arcyptera stolli Fieber, 1853; Gryllus cothurnatus Creutzer, 1799; Gryllus fuscus Pallas, 1773; Gryllus nympha Stoll, C., 1813; Gryllus variegatus Sulzer, 1776; Gryllus versicolor Gmelin, 1788

Čeleď: Acrididae - sarančovití

Status: RE

 

Popis: Velikost těla 22-43 mm, samci jsou menší velikosti. Délka krytek 12-27 mm, samci mají krytky delší. Základní zbarvení je světle zelené až žluto-zelené s tmavými skvrnami a pruhy. Štít s výraznou tmavou středovou páskou a dvěma bílými páskami. Zadní holeně a vnitřní část stehen jsou červené. Mezi samci a samicemi je výrazný pohlavní dimorfizmus, samci mají funkční křídla a dokáží létat, samice mají zakrnělá křídla a nejsou schopny letu (brachypterie). Nezaměnitelný druh.

 

Rozšíření: Eurosibiřský horský druh rozšířený od Pyrenejí přes Alpy a Karpaty až na Kavkaz a Sibiř.

 

V ČR pouze historické údaje z Pradědu, Moravského krasu a Bílých Karpat.

 

Biologie a ekologie: Horský až podhorský druh žijící na mezofilních loukách, pastvinách a vřesovištích. Vyhledává spíše xerotermní stanoviště. Dospělci se živí různými druhy lipnicovitých (Poaceae) trav. Samice kladou vajíčka v ootékách do půdy.

 

Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu ČR veden jako regionálně vymizelý (RE). V ČR byl historicky tento druh vždy vzácný a lokální. Vymizení tohoto sarančete patrně souvisí s omezením pastvy a následným zarůstáním lokalit.

 

 

Literatura:

 

García MD, Abellán J., Clemente M.E. & Presa J.J. (1987): Consideraciones sobre el comportamiento acústico de Arcyptera fusca fusca (Pallas, 1773) - Anales de biologia 11, Biología Animal 3: 81-89

 

Kočárek P., Holuša J. & Vidlička Ľ. (2005): Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera of the Czech and Slovak Republics. Illustrated key 3. Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera České a Slovenské republiky. Kabourek, Zlín,