Arctium nemorosum - lopuch hajní

28. 12. 2009 vytvořil Václav Dvořák

Arctium nemorosum Lej. - lopuch hajní

Syn.: Arctium vulgare (Hill) Evans; Arctium minus subsp. nemorosum (Lej. & Court.) Syme

Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité

Status: C4

 

Popis: Robustnější bylina s přízemní růžicí listů, vysoká až 2 m. Lodyha přímá, větvená v přímo odstávající větve, které se v době květení obloukovitě sklání. Listy řapíkaté, nejvýrazněji u přízemních listů, čepel široce vejčitá, špičatá, oddáleně mělce zubatá, plsnatá až olysalá na rubu. Květenství je tvořeno z robustnějších úborů s průměrem až 4 cm složených v hrozen. Zákrov úborů kulovitý, pavučinatý; zákrovní listeny četné, střechovitě uspořádané, s tuhou hnědou špičkou, háčkovitě zakončenou. Květy oboupohlavné, červenofialové. Plodem jsou šedohnědé, tmavě žíhané nažky.

 

Možná záměna: Vzhledem nejpodobnější lopuchu hajnímu je lopuch menší (Arctium minus), který má úbory menší a větve přímo odstávají i v době květu (nesklání se do oblouku jako u lopuchu hajního). Oba druhy spolu vytváří poměrně vzácného hybrida.

 

Rozšíření: Druh s čistě evropským disjunktivním areálem, zahrnujícím oblast západní Evropy od Britských ostrovů, přes Francii, Pyreneje, severní Itálii, na severu po jižní Skandinávii, rovněž ve střední Evropě, kde se nachází těžiště rozšíření, dále na Balkánském poloostrově, na Ukrajině, Rusku a na Kavkaze. Je doložen druhotný výskyt na severoamerickém kontinentu.

 

V České republice se lopuch hajní vyskytuje roztroušeně, především v českém a moravském termofytiku a v teplejších částech mezofytika, preferující lesnatější oblasti v planárním a suprakolinním stupni. Vystupuje maximálně do submontánních poloh. Velmi vzácný je především v západních a jižních Čechách, naopak na východní Moravě je poměrně běžný.

 

Ekologie: Stanovištně obsazuje světliny v lesích, lesní lemy a křoviny, okraje cest, pěšin a vodních toků. V porovnání s ostatními druhy lopuchů je ovšem stínomilnější. Roste na půdách hlubších, vlhčích, na živiny bohatších, spíše bazických. Udáván jako diagnostický druh sv. Atropion bellae-donnae.

 

Dvouletka až hemikryptofyt, s optimem kvetení v letních měsících.

 

Ochrana a ohrožení: Lopuch hajní není veden mezi zvláště chráněnými druhy, v Červeném seznamu jej nalezne v kategorii druh vyžadující pozornost (C4).

 

 arctium_nemorosum1 arctium_nemorosum2 arctium_nemorosum3

 

Literatura:

 

Štěpánek J. (2004): Arctium L. – lopuch. – In: Slavík B., Štěpánková J. & Štěpánek J. (eds), Květena České republiky 7, p. 367–373, Academia, Praha.