Archarius crux - nosatec

15. 7. 2017 vytvořil Filip Trnka

Archarius crux (Fabricius, 1777) – nosatec
Syn.: Curculio crux (Fabricius, 1777)
Čeleď: Curculionidae – nosatcovití
Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 1,9–2,5 mm, zbarvení těla černé s bílými šupinkami (výrazně také ze spodní části těla). Nosec je tenký a zakřivený. Na krovkách šupinky tvoří kresbu ve tvaru kříže.

 

Možná záměna: Nezaměnitelný druh, další dva druhy rodu Archarius vyskytující se v ČR bez výrazných bílých šupinek na krovkách tvořících kresbu.

 

Rozšíření: Druh rozšířený téměř v celé Evropě na sever zasahuje do Dánska a jižní Fennoskandinávie, jižně do severní Afriky, východně do Mongolska a Sibiř až po pobřeží Pacifiku.  

 

V ČR běžný druh po celém území především v nížinách a pahorkatinách.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od dubna do září s maximem v květnu a červnu. Obývají mokřady, okraje vodních toků nebo rybníků. Dospělci i larvy především na úzkolistých vrbách jako je vrba bílá (Salix alba), v. křehká (S. euxina) a v. trojmužná (S. triandra). Larvy žijí v hálkách na vrbových listech vytvořených blanokřídlými z čeledi pilatkovití (Tenthredinidae). Nosatec napadá hálky patřící především pilatkám rodu Euura a Pontania. Larvy se živí tkání hálky a po dokončení vývoje se vykousávají a padají na půdu, v které se kuklí.

 

 

Literatura:

 

Dieckmann L. (1988): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera – Curculionidae (Curculioninae: Ellescini, Acalyptini, Tychiini, Anthonomini, Curculionini). Beiträge zur Entomologie, 38: 365–468.

 

Smreczyński S. (1972): Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XIX, Chrząszcze – Coleoptera. Zeszyt 98d, Ryjkowce-Curculionidae, Podrodzina Curculioninae. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 196 pp.