Araniella alpica - křižák horský

26. 6. 2022 vytvořil Ondřej Machač

Araniella alpica (L. Koch, 1869) – křižák horský

Čeleď: Araneidae – křižákovití

Status: nehojný druh

 

Popis: Délka těla 4–6 mm (hlavohruď 1,5–2,5 mm). Hlavohruď je oranžovohnědá, u samců s tmavým okrajem. Zadeček je vejčitý, žlutozelený se světlou laločnatou skvrnou tvořící dva pásky na hřbetní straně a bělavou obrubou hřbetní strany zadečku. Samci mají kontrastnější zbarvení než samice. Na spodní straně zadečku jsou čtyři žlutozelené tečky. Nohy a makadla jsou červenohnědé s naznačeným tmavším kroužkováním na zadních nohách, u samců jsou tmavé s červenými stehny.

 

Možná záměna: Záměna je možná s některými dalšími křižáky rodu Araniella, od kterých se odlišuje světlou kresbou na zadečku. Spolehlivé určení je podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Palearktický druh, široce rozšířen v mírném pásu Evropy až po západní část Sibiře.

 

V ČR nehojný druh, roztroušeně ve středních a vyšších polohách, v nižších polohách velmi vzácně.

 

Biologie a ekologie: Křižák horský žije na lesních okrajích horských a podhorských listnatých i jehličnatých lesů, v okolí lesních cest, v porostech kleče a na pasekách. Žije nejčastěji na křovinách, mladých stromech a nižších větvích stromů (často na smrku), kde si staví menší kolové sítě. Ve středu sítě číhá na kořist. Žlutohnědé kokony připřádá samice obvykle na spodní stranu listů nebo mezi větvičky. S dospělci se setkáme nejčastěji od června do konce srpna.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.