Araneus sturmi - křižák Sturmův

11. 9. 2021 vytvořil Ondřej Machač

Araneus sturmi (Hahn, 1831) – křižák Sturmův

Čeleď: Araneidae – křižákovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 3,5–5 mm, hlavohrudi 1,7–2 mm. Jeden z nejmenších zástupců rodu. Hlavohruď je hnědočervená se světlými chloupky. Zadeček je široce vejčitý. Zbarvení zadečku je variabilní, obvykle červenohnědý v přední části s dvěma tmavšími skvrnami se světlým okrajem a tmavším foliem (laločnatá skvrna v zadní části zadečku). Samci mají tmavší zbarvení než samice. Nohy jsou červenohnědé, nepravidelně tmavě kroužkované.

 

Možná záměna: Záměna je možná s podobným křižákem trojtečným (Araneus triguttatus), který se liší mimo jiné nepřítomností folia na zadečku a světlejším zbarvením. Spolehlivé určení je podle kopulačních orgánů. Oba druhy patřily donedávna do rodu Atea, z kterého byly přeřazeny do rodu Araneus.

 

Rozšíření: Palearktický druh, široce rozšířen v mírném pásu Evropy, v Rusku, Střední Asii a v Číně.

 

V ČR hojný druh, rozšířen zejména v nižších a středních polohách.

 

Biologie a ekologie: Křižák Sturmův obývá jehličnaté (zejména bory a smrčiny) a smíšené lesy, lesní okraje a světliny, paseky a křoviny. Žije na keřích a větvích stromů (zvláště na mladých jehličnanech), kde si spřádá menší kolové sítě. Aktivní je zejména v noci, přes den sedí obvykle v blízkosti sítě na větvičce, netvoří si pavučinové úkryty. S dospělci se setkáme od května do srpna.

 

Poznámka: Tento druh je pojmenován podle německého entomologa, ilustrátora a rytce Jacoba Sturma (1777–1848).

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.

 

Šestáková A., Krumpál M. & Krumpálová Z. (2009): Araneidae (Araneae) Strednej Európy: I. Rod Araneus. Bratislava, Prírodovedecká Fakulta Univerzity Komenského.