Araneus saevus - křižák stromový

14. 1. 2017 vytvořil Ondřej Machač

Araneus saevus (L. Koch, 1872) – křižák stromový

Čeleď: Araneidae – křižákovití

Status: velmi vzácný druh

 

Popis: Délka těla 10–17 mm (hlavohruď 5–6 mm). Hlavohruď je tmavá se světlými dlouhými chloupky, v hlavové části až hnědočervená. Sternum jednobarevně tmavé, stejně jako makadla. Zadeček je kulovitě oválný s dvěma malými hrboly v přední části. Zbarvení zadečku je tmavě šedé až černé s bílou přerušovanou skvrnou mezi hrboly a foliem, které je orámováno světlou páskou. Nohy jsou tmavé se světlým kroužkováním. Celé tělo je nápadně ochlupeno světlými chloupky.

 

Možná záměna: Záměna je na první pohled možná s většími tmavými jedinci křižáka obecného (Araneus diadematus), ten však nemá hrboly a má zpravidla bílou křížovitou skvrnu na zadečku. Podobný je taky křižák Nordmannův (A. nordmanni), který je menší a má kontrastnější zbarvení. Stejně velký, avšak obvykle světlejší a s nápadnějšími a ostřejšími hrboly je křižák velký (Araneus angulatus). Spolehlivé určení je podle charakteristických kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Holearktický druh – Střední a východní Evropa, Skandinávie, Sibiř a Severní Amerika.

 

V ČR velmi vzácný druh známý pouze z okolí Horské Kvildy v NP Šumava.

 

Biologie a ekologie: Tento křižák žije v našich podmínkách v horských smrčinách a na jejich okrajích. Buduje si velké kolovité sítě na větvích jehličnanů. Předpokládá se, že žije zejména v korunách stromů. Přes den odpočívá ve středu sítě nebo v blízkosti sítě. S dospělci se setkáme od konce července do září. Přezimuje kokon s vajíčky.

 

Ochrana a ohrožení: V červeném seznamu našich pavouků byl dlouho tento druh veden jako nezvěstný. Nyní byl jeho výskyt na Šumavě opět potvrzen a zdá se, že zde bude hojnější, než se myslelo. Díky skrytému způsobu života na větvích a v korunách stromů dlouho unikal pozornosti. Poprvé byla u nás nalezena jedna samice v roce 1971, poté další jedinci až v roce 2015. V roce 2016 byla pozorována bohatá populace. Lze předpokládat, že se vyskytuje i na jiných místech v NP a CHKO Šumava a možná i v jiných pohořích.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A. (1981): Nález křižáka Araneus saevus (L. Koch, 1872) v Čechách (Araneida: Araneidae). Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.150: 55–57.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.

 

Rückl K. (2016): Křižáci Araneus saevus a Araneus nordmanni na Šumavě. Pavouk 41: 16–18.

 

Šestáková A., Krumpál M. & Krumpálová Z. (2009): Araneidae (Araneae) Strednej Európy: I. Rod Araneus. Bratislava, Prírodovedecká Fakulta Univerzity Komenského.