Apsis albolineata - nosatec

1. 2. 2019 vytvořil Filip Trnka

Apsis albolineata (Fabricius, 1792) – nosatec
Syn.: Myorhinus albolineatus (Fabricius, 1792)
Čeleď: Curculionidae – nosatcovití
Status: RE

 

Popis: Délka těla 3,2–4,4 mm. Zbarvené těla černohnědé, hlava, štít, krovky i končetiny pokryté světlými šupinkami. Nosec dlouhý, ze stran zploštělý. Oči ploché, nápadně blízko u sebe na vrcholu hlavy, téměř se dotýkají. Krovky jsou krátké a oválné, pokryté hustým světlým ochlupením. Část tmavších šupinek tvoří pásky.

 

Možná záměna: S jinými podobnými rody nosatců jako jsou Foucartia, Omias, Strophosoma nebo druhy Centricnemus leucogrammus a Philopedon plagiatum. Tyto rody a druhy však nemají zploštělý nosec a oči jsou standardně po bocích hlavy.

 

Rozšíření: Střední, jižní a jihovýchodní Evropa, Malá a Střední Asie, jih evropské části Ruska, Ukrajina, Turecko, Kazachstán.

 

V ČR velmi vzácný druh na severním okraji areálu, známe jen staré nálezy z jižní Moravy.

 

Biologie a ekologie: Dospělci poměrně krátce od konce dubna do června. Xerotermofilní druh, který obývá váté písky a duny s teplomilnými trávníky. Brouci jsou pravděpodobně polyfágní a žijí na různých druzích trav z čeledi lipnicovitých (Poaceae). Uvádí se lipnice (Poa spp.), kostřavy (Festuca spp.), sveřepy (Bromus spp.), pšenice (Triticum spp.) a žito (Secale spp.). Vývoj imaturních stádií není znám, pravděpodobně bude probíhat v půdě na kořenech trav.

 

Ohrožení a ochrana: Druh je zařazen v červeném seznamu ČR v kategorii „regionálně vymizelý“. Ohrožení v ČR nelze vyvodit z několika málo nálezů, ale jedná se o nelétavý druh, s prakticky neznámou bionomií. Jinde v Evropě žije na zachovalých a rozlehlých písčitých biotopech, které patří k nejohroženějším biotopům u nás. Je možné, že vyhynul právě díky obrovské redukci těchto biotopů v rámci celého našeho území. Management by měl být tedy založen především na rozšiřování stávajících písčitých biotopů a odstraňování náletu a dřevin z těchto biotopů.

 

 

Literatura:
Benedikt S., Borovec R., Fremuth J., Krátký J., Schön K, Skuhrovec J. & Trýzna M. 2010: Komentovaný seznam nosatcovitých brouků (Coleoptera: Curculionoidea bez Scolytinae a Platypodinae) České republiky a Slovenska. 1. díl. Systematika, faunistika, historie výzkumu nosatcovitých brouků v České republice a na Slovensku, nástin skladby, seznam. Komentáře k Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryopthoridae, Erirhinidae a Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae. (Commented check-list of weevils (Coleoptera: Curculionoidea excepting Scolytinae and Platypodinae) of the Czech Republic and Slovakia. (Part 1. Systematics, faunistics, history of the research of weevils in the Czech Republic and Slovakia, structure vignette, check-list. Comments to Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryopthoridae, Erirhinidae and Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae). Klapalekiana, 46 (supplementum): 1–363.

 

Borovec. A. 2013: Myorhinini. Pp. 293. In Löbl I. & Smetana A. (eds): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 8: Curculionoidea II. Leiden, Brill, 700 pp

 

Dieckmann L. 1983: Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae (Tanymecinae, Leoptopiinae, Cleoninae, Tanyrhynchinae, Cossoninae, Raymondionyminae, Bagoinae, Tanysphyrinae). Beiträge zur Entomologie, 33: 257–381.

 

Fleischer A. 1927–1930: Přehled brouků fauny Československé republiky. Moravské muzeum zemské, Brno, 485 pp.