Aporia crataegi - bělásek ovocný

25. 12. 2009 vytvořil Filip Trnka

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) - bělásek ovocný

Čeleď: Pieridae - běláskovití

Status: běžný druh

 

Popis: Rozpětí křídel 58-64 mm. Zbarvení bílé s tmavým žilkováním, okraje křídel jsou průsvitné. Housenka černá s rezavými skvrnami a bílým ochlupením.

 

Možná záměna: Na první pohled vypadá velmi podobně jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne). Parnassius mnemosyne ale má na předních křídlech po dvou tečkách a na zadních křídlech černo-šedé zbarvení.

 

Rozšíření: Palearktický druh, který se vyskytuje v převážné části Evropy, vyjma nejsevernější Skandinávie. Mimo Evropu v severní Africe, na Blízkém Východě a ve velké části Asie až po Japonsko.

 

V ČR historicky na většině území státu, ve druhé polovině dvacátého století však výrazně ustoupil, dokonce byl považován za vyhynulého. Pak se ale opět začal šířít ze sousedního Německa do západních a severních Čech. Dnes je rozšířen již na podstatné části území Čech a nedávno byl nalezen na jižní Moravě.

 

Biologie a ekologie: Dospělci v jedné generaci od května do června. Heliofilní druh vázaný na biotopy lesostepního charakteru nebo na louky s dostatkem křovin a živných rostlin. Historicky byl považován za škůdce v ovocných sadech. Dospělci se hlavně živí medovicí mšic z keřů a bobovitých rostlin. Dokáží migrovat na velké vzdálenosti. Mezi živné rostliny patří hlohy (Crataegus spp.), slivoňě (Prunus spp.), mandloně (Amygdalis spp.), hrušně (Pyrus spp.), jeřáby (Sorbus spp.), jabloně (Malus spp.) a další. Housenky zimují společně v zámotku z listů, na jaře pokračují v žíru.

 

Ohrožení a ochrana: V současnosti expanduje ze západu a není ohrožen. Náhradním biotopem místo lesostepních stanovišť bývají industriální stanoviště jako haldy, výsypky, lomy nebo okraje dálnic. Ve starší verzi červeného seznamu byl uveden jako téměř ohrožený (NT), v aktuální verzi seznamu (z roku 2017) již nefiguruje.

 

aporia_crataegi1 aporia_crataegi2