Apoderus coryli - zobonoska lísková

24. 11. 2008 vytvořil Filip Trnka

Apoderus coryli (Linnaeus, 1758) - zobonoska lísková

Syn.: Apoderus kamtschaticus Motschulsky, 1845, Apoderus ludyi var. homalinus Voss, 1927, Apoderus nigripes Rey, 1893 (non Gerstaecker, 1855), Apoderus superbus Schilsky, 1903, Attelabus avellanae Linnaeus, 1767, Attelabus coryli (Linnaeus, 1758), Attelabus dauricus Laxmann, 1770, Attelabus denigratus Gmelin, 1790, Attelabus excoriatoruber DeGeer, 1775, Curculio collaris Scopoli, 1763

Čeleď: Attelabidae - zobonoskovití

Status: běžný druh

 

  Popis: Délka těla 6-8 mm, tělo je černé, krovky, štít a střední část stehen jsou červené. Zbarvení bývá dosti variabilní a díky tomu byla popsána spousta barevných odchylek. Typicky dopředu prodloužená hlava a také štít je velmi úzký a též dopředu prodloužený (má trojúhelníkovitý tvar).

 

Možná záměna: Zaměnit ji lze asi jen zobonoskou dubovou (Attelabus nitens), ale když si je pořádně prohlédnete, uvidíte, jak moc jsou rozdílné. Apoderus coryli má hlavu a štít značně prodloužen dopředu.

 

  Rozšíření: V celé Evropě se vyskytuje velmi hojně. V ČR jedna z nejběžnějších zobonosek, rozšířena po celém území.

 

Biologie a ekologie: Dospělci se vyskytují od dubna do pozdního léta, často na listnatých stromech a keřích. Velmi často na lísce obecné (Corylus avellana), ale také na olších, především olši lepkavé (Alnus glutinosa) a olši šedé (Alnus incana). Larvy se vyvíjí a žijí v listech, ve schránkách, které vytváří samička. Většinou jsou stočené do "ruličky" a jsou dobře vidět mezi ostatními listy. Dospělci se líhnou začátkem léta a někdy vytvářejí druhou generaci, která přezimuje ve stočených opadaných listech.