Aphodius fimetarius - hnojník obecný

12. 4. 2010 vytvořil Filip Trnka

Aphodius fimetarius (Linnaeus, 1758) - hnojník obecný

Syn.: Aphodius fimetivorus Gistel, 1857; Aphodius nodifrons Randall, 1838; Aphodius orophilus de Charpentier, 1825; Scarabaeus autumnalis Naezen, 1792; Scarabaeus bicolor Geoffroy in Fourcroy, 1785; Scarabaeus pedellus De Geer, 1774

Čeleď: Scarabaeidae - vrubounovití

Status: běžný druh

 

Popis: Velikost 5-8 mm, zbarvení hlavy, štítu a štítku černé. Přední okraj štítu načervenalý, krovky červené. Spodek těla je černý, zadeček po celé ploše tečkovaný a ochlupený. Štít je hrubě tečkovaný, krovky tečkovaně rýhované. Sameček má na rozdíl od samičky zepředu ve štítu viditelný kulovitý vtisk.

 

Možná záměna: S hnojníkem Aphodius foetens, od kterého se liší mimo jiné barvou abdominálních sternitů (= spodních zadečkových článků). Aphodius foetens má sternity červené narozdíl od Aphodius fimentarius, který je má černé.

 

Rozšíření: Celá Evropa, Asie, severní Afrika, severní Amerika a Kanada.

 

V ČR patří mezi nejhojnější zástupce rodu Aphodius, rozšířen od nížin do hor.

 

Biologie a ekologie: Dospělci již od poloviny března až do podzimu. Koprofág vyhledávají trus, zvláště dává přednost hovězímu a koňskému trusu. Vyskytuje se rovněž na rozkladajících se rostlinných zbytcích a vzácně také na mršinách. Trus vyhledává čichem, který je dobře vyvinut, na trus dospělci přilétávají i z poměrně velké dálky. Samičky kladou do trusu vajíčka, larvy jsou měkké a bělavé. Při maturaci se zahrabávají do země a kuklí se.