Aphodius conspurcatus - hnojník

27. 3. 2010 vytvořil Filip Trnka

Aphodius conspurcatus (Linnaeus, 1758) - hnojník

Syn.: Chilothorax conspurcatus (Linnaeus, 1758)

Čeleď: Scarabaeidae - vrubounovití

Status: CR

 

Popis: Velikost 4-5 mm, zbarvení hlavy a štítu černé, krovky jsou tmavě žlutavě-hnědé s černými skvrnami. Štít je světle lemován vpředu a po stranách, někdy i jeho báze. Spodek těla černý, konec zadečku a stehna světlejší.

 

Možná záměna: S jinými druhy z rodu Aphodius. Hnojník Aphodius conspurcatus je snadno rozeznatelný díky charakteristickým pravidelným skvrnám ve tvaru obdélníku, které se většinou neslévají. Spolehlivým určovacím znakem jsou dvě světle prosvítající skvrny na klypeu (čelní štítek kryjící shora svrchní pysk).

 

Rozšíření: Evropský druh s centrem rozšíření v západní a severní Evropě. Ve střední, jižní a východní Evropě se vyskytuje pouze na izolovaných lokalitách. Jižní hranice rozšíření probíhá Pyrenejským poloostrovem, Sardinií, jižní Itálií a bývalou Jugoslávií. Směrem na východ areál končí v Evropské části Ruska.

 

V ČR byl tento druh zjištěn pouze na několika lokalitách v Polabí mezi Kolínem a Pardubicemi.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od října do doby než začne mrznout, další vlna výskytu již od února (někdy ale i přes zimu při oblevách kdy je teplota nad nulou) až do dubna. Maximum výskytu je v listopadu. Chladnomilný druh obývající zalesněná místa u nás často s písčitým podkladem (jinde v Evropě tento podkad nepreferuje). Stín zajišťuje relativní vlhkost koňského trusu, který výrazně preferuje.

 

Ohrožení a ochrana: Pro přežití druhu je klíčový chov koní a jejich pastva na lokalitách výskytu tohoto hnojníka.