Aphodius bilimeckii - hnojník

30. 6. 2009 vytvořil Filip Trnka

Aphodius bilimeckii Seidlitz, 1891 - hnojník

Syn.: Neagolius bilimeckii Seidlitz, 1891; Aphodius limbolarius Reitter, 1892; Neagolius limbolarius Reitter, 1892

Čeleď: Scarabaeidae - vrubounovití

Status: CR

 

Popis: Dorůstá velikosti 4,5-6 mm. Zbarvení samečků je velmi variabilní - hlava, štít a nohy černé, černo-hnědé nebo hnědé, krovky žluté s černou, černo-hnědou nebo hnědou kresbou, která se někdy rozšiřuje, takže zbývají jen malé části krovek žluté, někdy celé krovky černé. Samičky mají často hnědou hlavu a štít, krovky celé žlutavé s méně výraznou hnědavou kresbou než je u samců, ale i jejich zbarvění je velmi variabilní. Samičky mohou být celé hnědé  nebo černo-hnědé. Samce od samiček rozeznáme podle tvaru těla, samičkám se směrem k zadečku nepatrně tělo rozšiřuje, u samců je tvar těla po celé délce stejný (paralelní). Jsou makropterní brouci, ale létají jen ojediněle a vzácně.  Štít tečkovaný, krovky viditělně rýhované.

 

Rozšíření: Vyskytuje se ve vysokých pohořích střední a jižní Evropy (Alpy, Dinárská planina, Pindos).

 

V ČR se vyskytuje v endemickém poddruhu, který je vázán izolovaným výskytem na pohoří Hrubého Jeseníku.

 

Biologie a ekologie: Dospělce můžeme nalést od začátku května do začátku července. Tento vysokohorský druh má krátkou sezónu, a proto se vyskytuje jenom několik týdnů. Nejlépe ho lze spatřit za slunného počasí a bezvětří, když se začíná rojit a brouci lezou po kamenech a po rostlinách, často v desítkách jedinců. Jsou pokládáni za fytosaprofágy, převážně jsou nalézáni ve spleti odumřelých kořenů horských travin, často to bývá smilka tuhá (Nardus stricta) nebo metlička křivolaká (Avenella flexuosa), velmi vzácně také v exkrementech.

 

Ohrožení a ochrana: Ohroženost tohoto pozoruhodného brouka spočívá především v omezenosti jeho výskytu v ČR, který je soustředěn na malé území. Jeho mikrolokality výskytu jsou územně chráněny jako NPR Praděd. Nejvíce je dnes ohrožen klečí, která je vysázena poblíž míst jeho výskytu, naštěstí se dnes pomalu začíná likvidovat. Další možností by byla přímá destrukce travnatých ploch, kde se vyskytuje, ale to by se nemělo stát, jelikož se jedná o chráněné území v první zóně CHKO, kde je nepřípustné jakékoli hospodaření.

 

Taxonomická poznámka: V České republice v endemickém poddruhu Neagolius bilimeckii bernhaueri s výskytem omezeným pouze na Hrubý Jeseník a to přímo na Petrovy kameny, vrchol Praděd a Keprník. Nominátní poddruh Neagolius bilimeckii bilimeckii najdeme v rakouských, italských a švýcarských Alpách. Poddruh Neagolius bilimeckii limbolarius se vyskytuje ve slovinských, italských a rakouských Alpách dále v Srbsku, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Makedonii, Albáni a Řecku.

 

neagolius_bilimecki1 neagolius_bilimecki2 neagolius_bilimecki3
neagolius_bilimecki4 neagolius_bilimecki5 neagolius_bilimecki_biotop