Antennaria dioica - kociánek dvoudomý

20. 3. 2010 vytvořil Václav Dvořák

Antennaria dioica (L.) Gaertner - kociánek dvoudomý

Syn.: Gnaphalium dioicum L.

Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité

Status: C2

 

Popis: Dvoudomá bylina s dřevnatým oddenkem a četnými olistěnými sterilními nadzemními výběžky. Lodyha vysoká do 30 cm, přímá, jednoduchá, olistěná, plstnatá. Přízemní listy v růžici, čepel lopatkovitá, celokrajná, na vrcholu okrouhlá, řapík nevýrazný, rovněž plstnatá, na líci olisávající. Lodyžní listy přisedlé, střídavé, celokrajné, na vrcholu špičaté, plstnaté. Květenství se skládá z drobných nahloučených úborů, zákrov zvonkovitý, víceřadý, zákrovní listeny s narůžovělou špičkou. Květy jsou obopohlavné, zbarvené velmi rozmanitě od bílé po červenofialovou. Plodem jsou nažky.

 

Možná záměna: Kociánek je snad možné zaměnit pouze se zástupci rodu Gnaphalium (protěž) nebo Pseudognaphalium (protnice).

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlým euroasijským areálem zahrnujícím na západě oblast od Španělska, Velké Británie, Skandinávie přes střední a jižní Evropu dále na východ přes území severně Kaspického moře, přes střední Asii po Dálný Východ a dále na souostroví Aleuty.

 

V České republice byl kociánek dvoudomý poměrně hojným druhem v lesnatých oblastech mezofytika a oreofytika v rámci celého území. V termofytiku roztroušeně až vzácně, zejména v Povltaví a v úvalových oblastech jižní Moravy. V posledních desetiletích výrazně na ústupu. Vázán na planární až subalpínské polohy (v Alpách až do výšek 3000 m n.m.).

 

Ekologie: Druh rostoucí na řadě biotopů a stanovišť od světlých borových lesů, lemů, pasek, pastvin, přes vřesoviště, horské smilkové trávníky, rovněž na mezích a při okrajích cest. Preferuje čerstvě vlhké půdy, mělké, na živiny chudší substráty, spíše kyselé silikátové podloží.

 

Hemikryptofyt kvetoucí od května do července.

 

Ohrožení a ochrana: Kociánek dvoudomý není zákonem chráněný, v Červeném a černém seznamu je vedený jako silně ohrožený druh. Setkáme se s ním v řadě maloplošně chráněných územích.

 

   

 

Literatura:

 

Štěpánková J. (2004): Antennaria Gaertner –kociánek. – In: Slavík B., Štěpánková J. & Štěpánek J. (eds), Květena České republiky 7, p. 87–88, Academia, Praha.