Anoxia pilosa - chroustek opýřený

24. 1. 2012 vytvořil Filip Trnka

Anoxia pilosa (Fabricius, 1792) - chroustek opýřený

Syn.: Anoxia cinerea Motschulsky, 1860

Čeleď: Scarabaeidae - vrubounovití

Status: SO, CR

 

Popis: Délka těla 18-25 mm, zbarvení je černo-hnědé. Štít je tmavý a celé tělo je pokryto světlými chloupky. Tykadla jsou červeno-hnědá. Končetiny jsou tmavě hnědé.

 

Rozšíření: Pontický druh rozšířený v Německu, Posku, Rakouskou, Slovensku, Maďarsku, na Ukrajině, Balkánském poloostrově, Kavkazu a Gruzii.

 

V ČR velmi lokálně na jižní Moravě, hojněji především na Hodonínsku.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od června do srpna s maximem na přelomu června a července. Typický psamofilní druh obývající rozsáhlé písčité biotopy. Imaga (samci) létají za soumraku a v podvečer nízko při zemi a hledají samičky, které vylézají na vrcholky různých trav.

 

Ohrožení a ochrana: Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny patří mezi silně ohrožené druhy (SO) a v Červeném seznamu je druh veden jako kriticky ohrožený (CR). Druh u nás vždy lokální, ale na lokalitách kde se vyskytuje, není vzácný. Ohrožen je vazbou na ubývající písčité biotopy, které v minulosti razantně vymizely činností člověka, takovéto biotopy je třeba územně chránit a dodržovat management (disturbance, vyřezávání náletu, vypalování atd.).