Anastrangalia sanguinolenta - tesařík

21. 11. 2010 vytvořil

Anastrangalia sanguinolenta (Linnaeus, 1761) - tesařík  

Čeleď: Cerambycidae - tesaříkovití  

Status: běžný druh

 

Popis: Velikost 8,5-11,5 mm. Variabilita zbarvení je malá, ovšem u samců a samiček můžeme pozorovat výrazný pohlavní dimorfizmus. Samci mají krovky žluto-černé (černý konec krovek) zatímco samice červeno-černé.

 

Možná záměna: S příbuznými druhy rodu Anastrangalia, jedná se o A. dubia a A. reiy. Podobně rozšířený druh A. dubia lze bezpečně odlišit od A. sanguinolenta podle černých okrajů krovek. Vzácná A. reiy se vyskytuje především v jižních Čechách na Moravě jen velmi vzácně. K správné determinaci je třeba klíče k určování.

 

Rozšíření: Téměř celá Evropa, Sibiř až po Bajkal. Turecko, Kavkaz a Zakavkazí.

 

V ČR v horských a podhorských oblastech velmi hojný, často  i  v nížinách. Ovšem nevyskytuje se po celém území.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od června do srpna s maximem v červnu a červenci. Obývají nejrůznější biotopy, kde se vyskytují živné rostliny. Nejčastěji se jedná o smrk (Picea spp.), borovici (Pinus spp.) a jedli (Abies spp.). Samičky kladou vajíčka především na ležící odumřelé dřevo bez kůry s určitou vlhkostí. Doba vývoje larev je 2 roky. Imaga hojně na květech miříkovitých (Apiaceae), udatny lesní (Aruncus vulgaris), chrastavcích (Knautia spp.) a další.