Amaranthus blitum - laskavec hrubozel

3. 9. 2019 vytvořil Václav Dvořák

Amaranthus blitum L. – laskavec hrubozel

Syn.: Amaranthus lividus L., A. ascendens Loisel., Albersia blitum (L.) Kunth

Čeleď: Amaranthaceae – laskavcovité

Status: VU

 

Popis: Jednodomá bylina s poléhavými až přímými, jednoduchými, častěji větvenými, lysými, hranatými, listenatými, zelenými, bělavými nebo načervenalými lodyhami, vysokými 10–80 cm. Listy dlouze řapíkaté, čepele kosníkovité až okrouhle vejčité, na vrcholu zřetelně vykrojené, na bázi náhle klínovitě zúžené, tmavě zelené, někdy červené, na okraji často zvlněné. Květenství husté, zelené nebo hnědavé, v dolní části z úžlabních klubíček, častěji z koncových kuželovitých lichoklasů; listence kratší než okvětní lístky. Okvětní lístky čárkovité, hrotité, blanité. Plodem je protáhle vejcovitá, hladká nažka. Semena obvykle delší než 1,1 mm.

 

Možná záměna: Laskavec hrubozel je základním druhem na určování složitějšího okruhu (Amaranthus blitum agg.). Nově je na našem území ve dvou poddruzích rozeznáván laskavec vykrojený (Amaranthus emarginatus), který se od laskavce hrubozelu liší výrazně vykrojenou až dvoulaločnou, světle zelenou čepelí, menšími tobolkami a semeny a také stanovištěm, jelikož je vázaný na vlhké až zamokřené biotopy.

Mimo výše zmíněný taxon je nutné pracovat s morfologickou plasticitou samotného laskavce hrubozelu, který se rozpadá na několik variet, jež se od sebe liší habitem a velkostí generativních částí rostlin.

 

Rozšíření: Rozlišení původního areálu je velmi obtížné, předpokládá se, že druh se přirozeně vyskytoval ve Středozemí, odkud se pěstováním rozšířil po Evropě. Zdomácněl tak na většině kontinentu a také v tropických a subtropických oblastech Asie, Ameriky a Afriky. Jako zavlečený druh je znám z Austrálie a Nového Zélandu a ze Severní Ameriky.

 

V České republice se v minulosti vyskytoval roztroušeně v teplejších nížinných oblastech, jinde vzácně, často pouze přechodně. V posledních letech bývá nalézán zejména v jz. Čechách a na jv. Moravě.

 

Ekologie: Nejčastěji se s tímto laskavcem setkáme na ruderálních stanovištích v intravilánech měst a jejich suburbánních částech. Mezi taková místa patří rumiště, skládky, zahrady, návsi, okraje cest a zdí, železniční nádraží, ale také roste na vinicích. Druh je teplomilný, nitrofilní, dává přednost sušším stanovištím.

 

Jednoletý terofyt s fenologickým optimem kvetení od července do září.

 

Ochrana a ohrožení: Laskavec hrubozel není vzhledem ke své ekologii veden mezi zvláště chráněnými druhy. V Červeném seznamu patří mezi druhy zranitelné (VU), což odráží jeho výrazný ústup z historických lokalit.

 

Poznámka: Podobně jako jiné druhy laskavců (Amaranthus cruentus, A. caudatus) se laskavec hrubozel u nás v minulosti pěstoval jako listová zelenina. Pojídal se vařený na způsob špenátu. Dodnes se v kultuře udržuje, zejména však v jižní Evropě a v Africe.

 

 

Literatura:

 

Dřevojan P. & Letz D. R. (2016): Laskavec vykrojený (Amaranthus emarginatus) – nový druh květeny České republiky a poznámky k jeho výskytu na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku. – Zprávy České botanické společnosti, 51: 189–209.

 

Jehlík V. (1990): Amaranthus L. In: Hejný S., Slavík B., Hrouda L. & Skalický V. (eds), Květena České republiky 2, Academia, Praha, 292–310.