Amaranthus albus - laskavec bílý

25. 9. 2018 vytvořil Václav Dvořák

Amaranthus albus L. – laskavec bílý

Syn.: Amaranthus gracilentus H. W. Kung.

Čeleď: Amaranthaceae – laskavcovité

Status: nepůvodní druh

 

Popis: Jednodomá bylina s přímými, od spodu větvenými, hustě listenatými, bělavými lodyhami, vysokými obvykle 10–50 cm. Listy dlouze řapíkaté, delší než širší, tupé, s nasazeným hrotem. Květenství složené z krátkých úžlabních vrcholičnatých hroznů; listence 2 až 3krát delší než okvětní lístky, šídlovité, bělavé. Okvětní lístky nenápadné, po třech, blanité. Plodem je hrbolkatá tobolka, otvírající se obřízně víčkem. Semena okrouhlá, hnědá nebo černá, lesklá.

 

Možná záměna: Ostatní habituelně podobné druhy mají kratší okvětní listence a vyšší počet okvětních lístků.

 

Rozšíření: Původní areál druhu zahrnoval zejména jižní část Severní Ameriky, dnes se vyskytuje téměř kosmopolitně na všech kontinentech. V Evropě se vyhýbá nejsevernějším oblastem.

 

První záznamy o výskytu tohoto druhu z našeho území pocházejí z konce 19. století. Dnes se vyskytuje zejména v teplejších a průmyslových oblastech. Ve středních polohách roste vzácně, spíše přechodně. Do hor již nezasahuje.

 

Ekologie: Laskavec bílý preferuje suchá a výslunná ruderální stanoviště, železniční nádraží a tělesa železnice, přístavy, hráze, roste podél silnic, na rumištích, skládkách, ve spárách dlažby, někdy též jako plevel v polích a okopaninách. Preferuje půdy písčité až škvárovité, výsušné, dobře snáší zasolení.

 

Jednoletý terofyt s fenologickým optimem od července do října.

 

 

Literatura:

 

Costea M. & Tardif F. J. (2003): The Biology of Canadian Weeds. 126. Amaranthus albus L., A. blitoides S. Watson and A. blitum L. – Canadian Journal of Plant Sciences, 83(4): 1039–1066.

 

Jehlík V. (1990): Amaranthus L. In: Hejný S., Slavík B., Hrouda L. & Skalický V. (eds), Květena České republiky 2, Academia, Praha, 292–310.