Althaea hirsuta - proskurník chlupatý

9. 2. 2021 vytvořil Michal Hroneš

Althaea hirsuta L. – proskurník chlupatý
Syn.: Axolopha hirsuta (L.) Alef., Dinacrusa hirsuta (L.) G. Krebs, Malva hirsuta (L.) E. H. L. Krause, Malva setigera K. F. Schimp. & Spenn.
Čeleď: Malvaceae – slézovité
Status: přechodně zavlečený neofyt

Popis: Jednoleté, 25–40 cm vysoké, štětinaté byliny s tenkým kůlovitým kořenem a přímou, obvykle nepříliš větvenou lodyhou. Přízemní listy dlouze řapíkaté, brzy zasychající, střední a horní listy téměř přisedlé. Čepel je hluboce dělená, troj- až sedmisečná, na okraji hrubě nepravidelně zubatá. Květy vyrůstají jednotlivě z paždí horních listů. Kalíšek podpírající květ je srostlý z 6–8, protáhle špičatých lístků. Kališní lístky jsou úzce kopinaté, zhruba do 1/3 srostlé, štětinatě chlupaté, za plodu se nápadně zvětšující. Korunní lístky jsou obvykle růžové, při bázi bělavé, schnoucí do modra. Prašníková trubička je růžová, lysá. Plod je poltivý (merikarpium), složený z ledvinovitých, lysých plůdků.

Možná záměna:
S přihlédnutím ke kombinaci dlanitě dělených listů, odstále štětinatých lodyh, kalichů a listů a světle růžových květů s prašníkovými trubičkami, se jedná na našem území o nezaměnitelný druh.

Rozšíření: Mediteránní druh, rozšířený na východ až do Malé Asie a Íránu. Na sever zasahuje jako archeofyt až na jižní Slovensko. Zavlečen byl do Rakouska, Belgie, Nizozemska, Velké Británie a do Severní Ameriky.

Výskyt na našem území byl uváděn z poloviny 19. století z několika míst jižní Moravy. Údaje však nejsou doložené herbářovými položkami, a proto byl výskyt zpochybňován. V roce 2020 byl proskurník chlupatý nalezen zplanělý v Praze.

Ekologie: Proskurník chlupatý preferuje suchá a pustá místa, zejména rumiště, okraje cest, vinice a úhory. Nově objevený pražský výskyt pochází z městského trávníku. Preferuje úživnější půdy na bazických podkladech. Semena jsou dlouhověká a přežívají půdní semennou banku. K vyklíčení vyžadují disturbanci.

Terofyt, který kvete v červnu a červenci.

 

 

Literatura:

Hlavaček A. (1982): Malvaceae Juss. – In: Futák J. & Bertová L. (eds), Flóra Slovenska III, Veda, Bratislava, 372–406.

Slavík B. (1992): Althaea L. – In: Hejný S., Slavík B., Kirschner J. & Křísa B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 294–298.

Vávra M., Hroneš M. & Doležal J. (2021): Althaea hirsuta. – In: Lustyk P. & Doležal J. (eds), Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIX. – Zprávy České botanické společnosti 56 (in press).