Alopecosa trabalis - slíďák křovinný

10. 4. 2016 vytvořil Ondřej Machač

Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) – slíďák křovinný

Čeleď: Lycosidae – slíďákovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 8-15 mm (hlavohruď 4-7 mm). Hlavohruď je široce protáhlá tmavě hnědá se světlým středovým pruhem a světlým okrajem. Zadeček je oválný, tmavě hnědý se světlým pruhem s tmavou károvitou skvrnou (patrnou zejména u samců). Nohy jsou hnědé, u samců jsou první dva páry a makadla výrazně tmavší. Zbarvení samců je kontrastnější.

 

Možná záměna: Záměna je možná s některými dalšími druhy rodu Alopecosa, od kterých se odlišuje větší velikostí. Patří mezi naše největší slíďáky rodu Alopecosa s károvitou skvrnou na zadečku. Spolehlivá determinace je podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Palearktický druh – téměř celá Evropa (chybí na Britských ostrovech) a Střední Asie.

 

V ČR nehojný druh, vyskytuje se zejména v nižších a středních polohách.

 

Biologie a ekologie: Tento slíďák obývá různé osluněné biotopy, jako jsou okraje lesů, lesostepi, suché louky, pastviny apod. Za slunného počasí pobíhají tito slíďáci mezi nízkou vegetací a hledají kořist a samci samice, často se s ním můžeme setkat na lesních cestách. S dospělci se setkáme od dubna do konce července.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.