Allium schoenoprasum subsp. alpinum - pažitka pobřežní horská

17. 1. 2011 vytvořil Michal Hroneš

Allium schoenoprasum subsp. alpinum (DC.) Čelak. – pažitka pobřežní horská
Syn.: Allium schoenoprasum var. alpinum DC., Allium schoenoprasum subsp. sibiricum (L.) Hartm., Allium schoenoprasum subsp. sibiricum (Willd.) Čelakovský, Allium sibiricum L., Allium alpinum (DC.) Hegetschw.
Čeleď: Amaryllidaceae – amarylkovité (dříve Alliaceae – česnekovité)
Status: NT

Popis: Vytrvalé, trsnaté 25–60 cm vysoké rostliny s několika úzce kónickými cibulemi nahloučenými v okolí krátkého oddenku. Listy, vyrůstající od báze lodyhy obvykle po 1–3, jsou polooblé, duté, hladké, obvykle přerůstající květenství. Stvol, nesoucí kulovité až polokulovité, růžové až růžovofialové, vzácně bílé nebo nažloutlé květenství, je přímý a uvnitř dutý. Okvětní lístky jsou protáhle kopinaté, na konci dlouze zašpičatělé. Plodem je tobolka.

Možná záměna: Od nížinného poddruhu pažitky pobřežní pravé (Allium schoenoprasum subsp. schoenoprasum) se kromě ekologických nároků liší polooblými listy a většími vegetativními a generativními orgány.

Rozšíření: Cirkumpolárně rozšířený taxon, který se vyskytuje v horách Evropy, na Sibiři, v Himálaji, v Číně, Mongolsku, Japonsku a v Severní Americe.

V ČR se vyskytuje především v ledovcových karech Krkonoš a Hrubého Jeseníku a izolovaně také na vrcholu Klíč v Lužických horách. Udávaný historický výskyt na Kralickém Sněžníku je sporný.

Ekologie: Horský druh, který roste zejména na prameništích, na mokvavých skalách, ve vysokostébelných trávnících či na okrajích horských potoků. Pažitce vyhovují humóznější, mírně kyselé půdy s dostatkem živin. Je diagnostickým druhem společenstev květnatých horských trávníků svazů Agrostion alpinae, Calamagrostion arundinaceae a subalpínských pramenišť svazu Swertio perennis-Dichodontion palustris.

Geofyt, který kvete od června do srpna.

Význam:
Aromatická rostlina, používaná jako zelenina či koření.

Taxonomická poznámka:
Pažitka pobřežní má rozsáhlý areál, v rámci něhož vytváří celou řadu lokální ekotypů a taxonů. Pažitka pobřežní horská je tak některými autory považována pouze za horský ekotyp pažitky pobřežní a není rozlišována jako samostatný taxon. K podobnému názoru se přiklánějí také monografové tohoto rodu v ČR s tím, že je třeba dalšího studia celé skupiny.
 

 

 

Literatura:

Krahulec F. & Duchoslav M. (2010): Allium L. – In.: Štěpánková J., Chrtek J. & Kaplan Z. (eds), Květena České republiky 8, Academia, Praha, 647–677.

Urbaniak J., Kwiatkowski P. & Kozak B. (2019): Genetic differentiation of Allium sibiricum L. populations in Poland based on their morphological and molecular markers. – Acta Societatis Botanicorum Poloniae 88: 3618.