Ajuga chamaepitys subsp. chamaepitys - zběhovec trojklaný pravý

9. 5. 2014 vytvořil Václav Dvořák

Ajuga chamaepitys subp. chamaepitys – zběhovec trojklaný pravý

Syn.: Chamaepytis trifida Dumort. (zběhoveček trojklaný)

Čeleď: Lamiaceae – hluchavkovité

Status: CR

 

Popis: Drobná, huňatě chlupatá, do 20 cm vysoká bylina. Listy úzké, trojčetně dělené, chlupaté. Koruna nápadná, žlutě zbarvená, delší než kalich. Plodem jsou jamkaté tvrdky. Rostlina je aromatická, při rozemnutí vůní připomíná borovicové terpentýny.

 

Možná záměna: Druh je v naší květeně charakteristický a takřka nezaměnitelný. Na našem území se možná vyskytoval i druhý poddruh zběhovce trojklaného (Ajuga chamaepitys subsp. chia), který je habitem i velikostí jednotlivých částí rostliny statnější.

 

Rozšíření: Taxon má evropský areál s výraznější oceanickou, resp. mediteránní tendencí. Je rozšířen především v Z a JZ Evropě, v Evropě střední, ale zasahuje i do oblasti černomořského pobřeží. Je uváděn i ze SZ Afriky.

 

V České republice se vyskytuje ve dvou oddělených arelách. Česká arela zaujímá SZ a střední Čechy, střední Pootaví, Strakonicko, Horažďovicko a ojediněle i další oblasti. Moravská arela je kompaktnější a zaujímá oblast od Vyškovska po Znojemsko a Uherskohradišťsko. Druh je ovšem znám i z Ostravska a jiných oblastí. Roste především v planárních a kolinních polohách.

 

Ekologie: Typický zástupce teplomilných plevelů na polích a vinicích, úhorech a rumištích. Preferuje sprašové a písčité půdy, substráty bohaté na obsah vápníku. Součást několika typů vegetace, především sv. Caucalidion lappulae.

 

Terofyt s optimem kvetení od května do září.

 

Ochrana a ohrožení: Zběhovec trojklaný není jako ostatní vzácné polní plevele řazen mezi zvláště chráněné druhy. V Červeném seznamu však patří mezi druhy kriticky ohrožené. Což je dáno jeho dramatickým ústupem v posledních desetiletích. Druh ustoupil zřejmě vinou masivní chemizace zemědělských půd a hluboké orby.

 

Poznámka: Taxon je znám i v lidovém léčitelství, kde se využívá jako diuretikum a lék na dnu a revmatismus. 

 

 

Literatura:


Slavíková Z. (2000): Chamaepitys Hill – In.: Slavík B. (ed), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 561-563.