Aix galericulata - kachnička mandarinská

8. 2. 2010 vytvořil Zdeněk Mačát

Aix galericulata (Linnaeus, 1758) - kachnička mandarinská

Syn.: Anas asitori Linnaeus, 1758

Řád: Anseriformes – vrubozobí, čeleď: Anatidae – kachnovití

Status: IUCN: LC, nepůvodní druh

 

Popis: Kachnička mandarinská je  4050 cm velká stromová kachna. Je tedy o něco málo menší než, u nás běžná, kachna divoká (Anas platyrhynchos). Rozpětí křídel se uvádí od 6575 cm. Pohlavní dimorfizmus u toho druhu velmi dobře patrný ve zbarvení. Zatím, co samec je velmi pestrý, samice je bez výraznějších barev. Nejvíce vybarvení jsou samci v době toku, dochází ke střídání oranžové, modré, zelené, černé a bílé ve všech odstínech. Velmi nápadné jsou také peříčka tvořící chocholku a prapory. Samice má olivově-šedý hřbet, břicho je kropenaté. Loketní letky mají zelené zrcátko a bílé špičky. Zobák je oranžový až červený s bílým nehtem.

 

Možná záměna: Samci jsou jedineční a nezaměnitelní. K záměně může však dojít u samic, kde je velká podobnost se samicí kachničky karolínské (Aix sponsa). Vzhledem totožné ptáky rozlišíme pomocí zbarvení nehtu na zobáku. Zatím, co kachnička mandarinská má nehet bílý, kachnička karolínská má nehet tmavý.

 

Rozšíření: Asijský druh kachny, který se zabydlel i v Evropě. Ve své domovině obývá SV a JV Číny, Japonsko, Koreu a Rusko (oblast Vladivostoku). V Evropě se druh etabloval v Rakousku, Belgii, Francii, Německu, Velké Británii, Irsku, Holandsku, Norsku, Polsku a Švýcarsku. Dále je uváděn z ČR, Itálie, Litvy, Lucemburska, Švédska a Ukrajiny.

 

V České republice je hlášeno několik desítek nebo stovek nálezů tohoto druhu. Např. na řece Moravě v Olomouci, řece Otavě v Písku, Sázava a z dalších lokalit.

 

Biologie a ekologie: Druh bez vyhraněných nároků na vodní prostředí. Vyhledává vodní plochy stojaté i tekoucí v městské zástavbě i ve volné přírodě. Přednost dává plochám s vegetací, kde je možnost úkrytu a zisku potravy. Hnízdí v dutinách stromů, někdy i ve značných výškách. Samice snáší 912 vajec. Mláďata po vylíhnutí skáčou za matkou do vody z hnízda. Kachnička mandarinská se živí drobnými vodními živočichy, rybkami a semeny rostlin.

 

    Aix galericulata 1 Aix galericulata 2 Aix galericulata 3

 

Literatura:


Cepák J. a kolektiv (2008): Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky. - Aventinum, Praha

 

Hudec K., Černý W., a kolektiv (1972): Fauna ČSSR, svazek 19, Ptáci 1. - Academia, Praha.