Agrostis alpina - psineček alpský

6. 1. 2018 vytvořil Václav Dvořák

Agrostis alpina Scop. – psineček alpský

Syn.: Agrostis flavescens Host, A. montana Krock., A. versicolor Hoppe

Čeleď: Poaceae – lipnicovité

Status: EN, §K

 

Popis: Trsnatá tráva s podzemními i nadzemními vněpochevními výběžky. Stébla vystoupavá, hladká, do 30 cm dlouhá. Listové pochvy hladké, spodní v hnědá vlákna rozpadavé; jazýček kopinatý, špičatý. Čepele výběžkovitých listů štětinaté, stébelných ploché, drsné. Lata za plného květu rozestálá, větévky přímo odstálé, štětinatě drsné, křivolaké; klásky červenofialové, na konci větévek nahloučené; plevy dlouze zašpičatělé; plucha bělavě lemovaná, osinkatě 2zubá, osina vyrůstá z báze pluchy.

 

Možná záměna: V našich končinách dobře poznatelný druh. Další z vysokohorských psinečků – p. skalní (Agrostis rupestris) má větévky laty hladké a osinu vyrůstající zpod poloviny pluchy.

 

Rozšíření: Evropský horský druh nevelkého roztříštěného areálu. Centrum výskytu je soustředěno v Alpách s přesahem do severní části Apeniny. Dále se vyskytuje v Pyrenejích a velmi ostrůvkovitě v karpatském oblouku s přesahem do Hrubého Jeseníku.

 

V České republice vždy velmi vzácný druh, jehož výskyt je omezený na jedinou lokalitu a tou je kar Velké kotliny v Hrubém Jeseníku.

 

Ekologie: Roste na horských holích a skalách. Preferuje vlhká, v zimě silnou vrstvou sněhu překrytá, kamenito-hlinitá stanoviště. Je součástí vegetace květnatých skalních trávníků sv. Agrostion alpinae.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem od července do srpna.

 

Ochrana a ohrožení: Psineček alpský je řazen mezi zvláště ohrožené druhy v kategorii kriticky ohrožených. V Červeném seznamu je řazen mezi druhy ohrožené (EN). Tato kategorizace je dána přirozenou vzácností tohoto taxonu na našem území. Jediná lokalita je přísně chráněna v podobě Národní přírodní rezervace.

 

Taxonomická poznámka: Komplex psinečku alpského se v Evropě rozpadá na několik blízce příbuzných taxonů, přičemž v Alpách se výskytem překrývá s druhem Agrostis schleicheri. V nedávné době byl z tohoto okruhu vymezen pro ostrov Mallorca endemický druh Agrostis barceloi.

 

 

Literatura:

 

Dostál J. (1989): Nová květena ČSSR, vol. 2. – Academia, Praha, 1563 pp.

 

Frey L. (1997): Distribution of Agrostis rupestris and A. alpina (Poaceae) and remarks on their taxonomy and karyology. – Fragmenta Flor. Geobot., 42(1): 25–42.

 

Piękoś-Mirkowa H. & Frey L. (2008): Agrostis alpina Scop. In: Mirek Z. & Piękoś-Mirkowa H. (eds), Czerwona księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Instytus Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, 538–539.

 

Sáez L. (2000): A new species of Agrostis (Gramineae) in the A. alpina complex. – Botanical Journal of the Linnean Society, 133: 359–370.