Agnathus decoratus - červenáček

21. 4. 2017 vytvořil Filip Trnka

Agnathus decoratus (Germar, 1818) – červenáček
Čeleď: Pyrochroidae – červenáčkovití
Status: CR

 

Popis: Velikost těla 4,3–4,7 mm. Oči vypouklé. Tykadla a končetiny rezavě hnědé. Poslední tři články tykadel nápadně rozšířené. Štít se světlou páskou, tělo hnědočerné, protáhlé se světlou kresbou. Světlou kresbu tvoří chloupky. Ramena výrazně rezavočervená, někdy toto zbarvení zasahuje až do poloviny krovek.

 

Možná záměna: Nezaměnitelný druh.

 

Rozšíření: Evropský druh, vyskytující se od Francie, Itálie, přes střední Evropu, na Balkáně, Bělorusku, jihu evropské části Ruska a v Turecku.

 

V ČR lokální a vzácný druh, vyskytující se pouze na Moravě v CHKO Litovelské Pomoraví a na Hodonínsku (Bzenec a Strážnice). Historicky také z  Ostravska (Paskov a Ostravice) a Zlínska (Těšánky).

 

Biologie a ekologie: Dospělci od května do srpna. Biotopově velmi vyhraněný druh s vazbou na původní a meandrující aluvia řek s porosty olší (Alnus sp.) a topolů (Populus sp.). Na starších odumírajících nebo mrtvých kmenech (vzácněji pařezech) těchto dřevin částečně ponořených do vody žijí imaga i larvy. Za teplých letních dnů dospělci velmi čile pobíhají po spodní straně padlých kmenů. Při vyrušení nehybně padají a několik vteřin předstírají mrtvé (tanatóza) a posléze hbitě odlétají. Vývoj probíhá v kmenech napadených kůrovci rodu Xyleborus, kteří jsou larvami a dospělci predováni. Dospělci přezimují na kmenech, ve štěrbinách, mechu nebo detritu na vyšších místech, která nejsou zaplavována povodní.

 

Ohrožení a ochrana: Druh je zařazen v červeném seznamu ČR v kategorii „kriticky ohrožený“. Historicky i recentně je ohrožen především v destrukcích posledních přirozených vodních toků regulacemi a stavebními úpravami. Na lokalitách, kde se druh vyskytuje, nebo bude nalezen, je vhodné ponechávat staré stromy na březích řek a ležící mrtvé dřevo ve vodních tocích. Tyto biotopy často vytváří bobr evropský (Castor fiber).

 

 

Literatura:

 

Hůrka K. (2005): Brouci České a Slovenské republiky. Beetles of the Czech and Slovak Republics. Kabourek, Zlín.

 

Jelínek J. & Kubáň V. (2009): A review of the genus Agnathus (Coleoptera: Pyrochroidae: Agnathinae), with description of Agnathus secundus sp. nov. from China. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 49(1): 253-281.

 

Pollock D. A. & Young D. K. (2008): Catalogue. Pyrochroidae. Pp. 414–417. In: Löbl I. & Smetana A. (eds.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 5. Tenebrionoidea. Apollo Books, Stenstrup.