Aesalus scarabaeoides - roháček

10. 4. 2012 vytvořil Filip Trnka

Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794) - roháček

Čeleď: Lucanidae - roháčovití

Status: běžný druh

 

Popis: Velikost těla je 5-8 mm, zbarvení je hnědo-černé se slabým leskem. Tělo je krátké široce oválné a klenuté. Hlava je poměrně široká, kusadla samců jsou větší a vyvinutější než u samic. Tykadla jsou částečně červeno-hnědá. Štít a krovky s širokými odstátými šupinkami. Okraj krovek je jemně zoubkovaný a každý zoubek nese jeden krátký chloupek. Spodek těla je hustě tečkovaný.

 

Rozšíření: V celé střední Evropě, západně po Francii. Jižně po severní Itálii a Balkánský poloostrov. Hranice rozšíření ve východní Evropě není dostatečně známa.

 

V ČR v nížinách, pahorkatinách i podhorských lesích. Na vhodných biotopech není vzácný.

 

Biologie a ekologie: Dospělci téměř po celý rok (přes zimu ve dřevě, vylézají až na jaře), žijí velmi skrytě v hodně vlhkém a měkkém červeném trouchu. Typickými biotopy jsou starší lesní porosty s dostatkem odumřelého dřeva nebo staré solitérní stromy. Larvy i dospělci žijí v nejrůznějších listnatých stromech, nejčastěji na dubech (Quercus spp.), habrech (Carpinus spp.), méně na bucích (Fagus spp.) a jilmech (Ulmus spp.). Vývoj larev probíhá v padlých stromech, pařezech nebo hnijících kořenech a dutinách stromů.

 

 

Literatura:

Balthasar V. (1956): Fauna ČSR. Sv. 8, Brouci listorozí - Lamellicornia. Díl 1, Lucanidae - roháčovití. Scarabaeidae - vrubounovití. Pleurosticti ČSAV, Praha.

Kletečka Z. (2008): Sukcese xylofágního hmyzu na dubech (Quercus spp.) na Třeboňsku [Succession of xylophagous insect community associated with oaks (Quercus spp.) in the Třeboňsko region]. In: Horák J (ed) Brouci vázaní na dřeviny [Beetles associated with trees]. Pardubický kraj & Česká lesnická společnost, Pardubice.