Adosomus roridus - rýhonosec

28. 9. 2012 vytvořil Filip Trnka

Adosomus roridus (Pallas, 1781) – rýhonosec
Čeleď: Curculionidae – nosatcovití
Status:
RE

 

Popis: Velikost těla 9,5-16 mm, zbarvení těla je černo-bílé nebo hnědo-bílé. Na bočních stranách štítu a na krovkách je výrazná šachovnicová kresba. Štít je za předním okrajem zaškrcený. Konce krovek jsou rozchýlené. 

 

Možná záměna: Podobné druhy jsou rýhonosci Cyphocleonus dealbatus a C. achates, kteří mají podobnou šachovnicovou kresbu. A. roridus je větší, robustnější, kresba je nápadně bílo-černá (hnědá), oči jsou nápadně malé a nosec je kulovitý bez bočních lišt. 

 

Rozšíření: Od severní Itálie (chybí ve Francii) přes jihovýchodní část střední Evropy po evropskou část jižního Ruska, Sibiř a na Kavkaz.

 

V ČR existují pouze dva historické nálezy z jižní Moravy. 

 

Biologie a ekologie: Dospělci od dubna až do podzimu. Obývají stepní až ruderální stanoviště jako jsou xerotermní trávníky, vinice nebo okraje polí. Brouci žijí nenápadným způsobem života, nejčastěji ukryti pod růžicemi živných rostlin. Oligofágní druh žijící na rostlinách čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae), byl zjištěn na pelyňku pravém (Artemisia absinthium), pelyňku černobýlu (Artemisia vulgaris) a na vratiči obecném (Tanacetum vulgare). Larva žije v kořeni nebo kořenovém krčku živných roslin, probíhá zde i kuklení.  Přezimují všechna stádia, především larvy.

 

Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu veden jako regionálně vyhynulý (RE). V ČR patřil tento rýhonosec vždy k velice vzácným druhům, ohrožován je především zarůstáním nelesních stanovišť. Tento druh k přežívání potřebuje narušované xerotermní trávníky nebo okraje polí bez chemických postřiků.

 

 

Literatura:

 

Dieckmann L. (1983): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera, Curculionidae (Tanymecinae, Leptopiinae, Cioninae, Tanyrhynchinae, Cossoninae, Raymondionyminae, Bagoinae, Tanysphyrinae). Beiträge zur Entomologie, 33: 257–381.

 

Lohse G. A. (1983): Die Käfer Mitteleuropas. Volume 11. Krefeld, Goecke and Evers.

 

Smreczyński S. (1968): Klucze do oznaczania owadów Polski, Część XIX, Chrząszcze – Coleoptera. Zeszyt 98c, Ryjkowce-Curculionidae. Podrodziny Tanymecinae, Cleoninae, Tanyrhynchinae, Hylobiinae. PWN, Warszawa.

 

Trnka F., Stejskal R. & Skuhrovec J. (2015): Biology and morphology of immature stages of Adosomus roridus (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae). Zootaxa 4021: 433–446.