Achillea ptarmica - řebříček bertrám

4. 8. 2021 vytvořil Václav Dvořák

Achillea ptarmica L. – řebříček bertrám

Syn.: Ptarmica vulgaris DC.

Čeleď: Asteraceae – hvězdnicovité

Status: běžný druh

 

Popis: Bylina s dlouhým, plazivým oddenkem. Lodyhy přímé, obvykle nevětvené, oblé, v horní části občas vlnaté, do 100 cm vysoké. Listy přisedlé, maximálně 2krát ostře pilovité, čepel celistvá, úzce kopinatá až podlouhlá, sytě zelená, mírně lesklá. Úbory složené do chocholičnaté laty, stopkaté; zákrov miskovitý, střední zákrovní listeny se suchomázdřitým lemem. Okrajové jazykovité květy bílé, ligula na vrcholu trojzubá; květy terče trubkovité, bělavé. Plodem jsou šedé, lesklé nažky.

 

Možná záměna: Podle celistvých listů snadno odlišitelný druh v rámci na určování obtížného rodu řebříček (Achillea spp.).

 

Rozšíření: Druh s evropským areálem zahrnujícím oblast na západě od Britských ostrovů a západní Francie po severní Ukrajinu a povodí Odry na východě. Dále v Asii je vikariován blízce příbuznými druhy. Na jih areálem zasahuje do severní Itálie a Srbska.

 

V České republice se vyskytuje na většině území, s těžištěm výskytu ve středních polohách mezofytika (až hojně roste např. v nejsevernějších Čechách). Vzácně nebo zcela chybí na jižní a jv. Moravě a také v sz. Čechách na Lounsku.

 

Ekologie: Bertrám je typickým lučním druhem, který preferuje vlhké až mokré, rašelinné louky, vysokobylinné nivy, svahová prameniště, okraje vodotečí a rybníků, nevyhýbá se ani silničním škarpám a mírně ruderalizovaným, synantropním stanovištím. Preferuje půdy dostatečně vodou zásobené, neutrální až kyselé. Je součástí vegetace vlhkých pcháčových luk sv. Calthion palustris.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od července do září.

 

Poznámka: Zejména v minulosti se pěstoval jako okrasná bylina pro úhledné úbory, rozšířené byly plnokvěté kultivary. Uplatnění nacházel i v lidovém léčitelství, jako součást kýchacích prášků, listy se žvýkaly při bolestech zubů.

 

  

 

Literatura:

 

Danihelka J. (2004): Achillea L. In: Slavík B., Štěpánková J. & Štěpánek J. (eds), Květena České republiky 7, Academia, Praha, 187–215.

 

Dudáš M., Danihelka J. & Eliáš P. jun. (2017): Achillea ptarmica (Asteraceae), a scarce and less known species of the Slovak flora. – Thaiszia Journal of Botany, 27(2): 97–109.