Achillea millefolium subsp. millefolium - řebříček obecný pravý

10. 1. 2018 vytvořil Michal Hroneš

Achillea millefolium L. subsp. millefolium – řebříček obecný pravý
Syn.: Achillea millefolium subsp. genuina Čelak., Achillea millefolium subsp. eu-millefolium Hayek
Čeleď: Asteraceae – hvězdnicovité
Status: běžný druh

Popis: Vytrvalé, v mládí dlouze bíle chlupaté, později až olysalé, až 100 cm vysoké byliny s jednoduchou nebo v horní části řídce větvenou lodyhou, řídce trsnatým až krátce plazivým oddenkem a častými sterilními růžicemi listů. Přízemní listy jsou řapíkaté, lodyžní obvykle krátce řapíkaté až téměř přisedlé, s v obrysu obkopinatou, 3× peřenosečnou čepelí s úkrojky rozloženými do roviny. Jednotlivé úbory jsou složené v poměrně hustou chocholičnatou latu. Zákrovní listeny jsou úzce vejčité, obvykle se světle hnědým suchomázdřitým lemem, řídce vlnaté. Jazykovité květy jsou bílé nebo vzácně světle růžové. Plodem je klínovitá nažka.

Možná záměna:
Podobnými druhy jsou zejména řebříček luční (Achillea pratensis) a řebříček chlumní (Achillea collina). Od řebříčku chlumního se liší zejména plochými, do roviny rozloženými čepelemi. Od řebříčku lučního se liší především pozdnější dobou květu a vyšším počtem chromozomů. V ČR se také vyskytuje další poddruh žebříčku obecného - ž. obecný sudetský (A. millefolium subsp. sudetica), který má lem zákrovních listenů tmavě hnědý a často také sytě růžové květy.

Rozšíření: Původní téměř v celé Evropě, vzhledem k taxonomickým nejasnostem jsou především jeho východní a jižní areálové hranice poměrně nejisté. Zavlečen byl do Severní Ameriky.

V ČR se vyskytuje hojně ve středních a vyšších polohách. V nížinách je vzácnější a často je nahrazen jinými druhy.

Ekologie: S řebříčkem obecným pravým se můžeme setkat na celé řadě světlých nelesních stanovišť jako jsou louky, pastviny, křovinaté stráně, paseky, příkopy a okraje cest. Roste na širokém spektru půd, vyhýbá se jen silně kyselým substrátům.

Hemikryptofyt, který kvete od června do září.

Význam: Léčivá a také okrasná bylina.

Taxonomická poznámka: Hexaploidní zástupce okruhu A. millefolium.

 

 

Literatura:

Danihelka J. (2004): Achillea L. – In.: Slavík B. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 7, Academia, Praha, 187–215.