Achillea asplenifolia - řebříček sleziníkolistý

4. 7. 2013 vytvořil Václav Dvořák

Achillea asplenifolia Vent. – řebříček sleziníkolistý

Syn.: Achillea millefolium var. rubra Sadler; A. millefolium var. crustata Rochel; A. scabra Host; A. crustata (Rochel) Reichenb.; A. millefolium var. asplenifolia (Vent.) Čelak.; A. asplenifolia var. scabra (Host) Beck; A. millefolium subsp. asplenifolia (Vent.) J. Weiss in Koch

Čeleď: Asteraceae – hvězdnicovité

Status: CR

 

Popis: Bylina s plazivým oddenkem, řídce až roztroušeně chlupatá, s lodyhou přímou, jednoduchou nebo v horní polovině větvenou, oblou, s 9–18 uzlinami, světle zelenou, někdy načervenalou, vysokou 35–75 cm. Dolní lodyžní listy jsou řapíkaté, s čepelí 2x peřenosečnou, střední a horní lodyžní listy jsou přisedlé, ouškaté, s čepelí 2–3x peřenosečnou. Úbory jsou uspořádané v řídkém až středně hustém květenství; zákrov je lysý; zákrovní listeny bez výrazného lemu, světle hnědě zbarvené. Okrajové jazykovité květy jsou zbarvené růžově nebo bílé.

 

Možná záměna: Značně proměnlivý druh, snadno zaměnitelný s ostatními zástupci z okruhu řebříčku obecného (Achillea millefolium agg.), zejména s řebříčkem lučním (Achillea pratensis), který má jemněji členité listové úkrojky a často přítomné vystoupavé výběžky na bázi lodyh. Bezpečně se však dají rozlišit jen s využitím metod průtokové cytometrie.

 

Rozšíření: Řebříček sleziníkolistý má nevelký středo-jiho-východoevropský areál s centrem rozšíření v panonské nížině Dolních Rakous, jižního Slovenska, Maďarska a srbské Vojvodiny. Areál zasahuje po Chorvatsko, Rumunsko a snad i na Ukrajinu.

 

V České republice roste pouze v nejteplejších oblastech panonského termofytika jižní Moravy zhruba v sedmi okrscích. Na sever roste po obec Dražovice. Relativně největší množství lokalit se nachází v okolí Čejče, Rakvic, Bzence.

 

Ekologie: Druh ekologicky značně plastický. Roste na vlhkých loukách, úpatích svahů, v trávnících, na zamokřených pastvinách, při okrajích rákosin a v porostech vysokých ostřic. Velmi dobře snáší zasolené půdy.

 

Hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od května do července.

 

Ochrana a ohrožení: Většina lokalit řebříčku sleziníkolistého zanikla vinou odvodňování a přeměny ploch na zemědělskou půdu. Druh sdílí podobný úděl jako řada dalších slanobytných rostlin. Dnes je znám zhruba z 10ti lokalit. Proto je v Červeném a černém seznamu řazen mezi kriticky ohrožené druhy. Tento taxon dosahuje na našem území absolutní SZ hranice svého areálu.

 

 

Literatura:


Danielka J. (2003): Achillea asplenifolia in Mähren, mit taxonomischen Bemerkungen. – Preslia, 75: 115-135.

 

Danihelka J. (2004): Achillea L. In.: Slavík B. & Štěpánková J. (eds) Květena České republiky, vol. 7, Academia, Praha, 187-215.