Acer campestre - javor babyka

10. 6. 2008 vytvořil Kateřina Zemanová

Acer campestre L. - javor babyka

Syn.: Acer trilobum Gilib. nom. inval., Acer austriacum Tratt., babyka obecná, javor polní

Čeleď: Sapindaceae - mýdelníkovité (dříve Aceraceae - javorovité)

Status: běžný druh

 

Popis: Javor babyka je listnatý, opadavý keř, výjimečně strom. Může dosáhnout i 20 metrů výšky. Listy jsou dlanitě troj až pětilaločné, 5-10 cm široké a tuhé. Kvete až po olistění v květnu. Květy jsou drobné, uložené v až 6 cm chocholičnatých květenstvích. Po oplození se vytváří pro javory typická blanitá dvojnažka. Nažky svírají úhel téměř 180°. Borka babyky je korkovitá. Babyka patří mezi dlouhověké dřeviny.

 

Možná záměna: S ostatními druhy javorů.

 

Rozšíření: Javor babyka je rozšířen po celé Evropě a zasahuje až do Malé Asie, Kavkazu a Íránu.

 

Ekologie: Jedná se o ekologicky variabilní dřevinu. Snese sucho, velmi dobře se mu daří na vápenitém podloží. Dobře snáší řez, a proto se vysazuje do živých plotů. Kultivary javoru babyky jsou často vysazovány jako parkové dřeviny.

 

Význam: Pro své tvrdé dřevo byl tento javor využíván k výrobě hudebních nástrojů.

 

Variety/kultivary: Acer campestre ´Compactum´, Acer campestre ´Postelense´, Acer campestre ´Schwerinii´