Acanthocinus reticulatus - kozlíček mřížkovaný

18. 9. 2016 vytvořil Filip Trnka

Acanthocinus reticulatus (Razoumovsky, 1789) – kozlíček mřížkovaný
Syn.: Acanthocinus atomarius (Fabricius, 1792); Acanthocinus costatus (Fabricius, 1792); Aedilis atomarius (Fabricius, 1792); Astynomus atomarius (Fabricius, 1792); Cerambyx costatus Fabricius, 1792; Lamia atomaria Fabricius, 1792; Lamia critica Schönherr, 1817
Čeleď: Cerambycidae – tesaříkovití
Status: CR

 

Popis: Velikost těla 11–13,5 mm. Zbarvení těla hnědé se žluto-šedým až šedo-hnědým tomentem. Tykadla bílo-černě pruhovaná. Krovky se čtyřmi výraznými žebry. Na konci krovek výrazná tmavá páska. Nohy červeno-hnědé s tmavými pruhy.

 

Rozšíření: Evropský druh. Střední, jižní a jihovýchodní Evropa.

 

V ČR lokální velmi vzácný druh. Pouze ve zbytkových porostech jedlin. V Čechách zejména Křivoklátsko, střední Posázaví a Hluboká nad Vltavou. Na Moravě na Brněnsku (Adamov) a Znojemsku (Vranov nad Dyjí). Historicky znám i z dalších míst roztroušeně po celé ČR.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od května do září s maximem výskytu v červnu a červenci. Ekologicky velmi vyhraněný druh s vazbou na zachovalé a kontinuální porosty jedle bělokoré (Abies alba). Imaga žijí skrytým způsobem života, aktivní jsou především v noci, přes den se ukrývají v prasklinách kůry nebo nehybně sedí na odumřelých větvích. Samičky kladou vajíčka do odumírajících, stojících kmenů a silnějších větví jedlí, především do středních a korunových částí. Vývoj larev probíhá mezi kůrou a dřevem, ale zasahuje spíše do kůry. V požerku jsou chodby ucpávány drtí z pilin a exkrementů. Kukelní komůrka zasahuje hlouběji do dřeva a výletový otvor je ucpán delšími světlými třískami. Kuklení probíhá v létě. Vývoj je dvouletý.


Ohrožení a ochrana: Tento druh kozlíčka není chráněn zákonem, ale je zařazen v červeném seznamu ČR v kategorii „kriticky ohrožený“. Lokality s výskytem tohoto druhu by měli být přísně chráněny. Vhodný management je zachovaní mrtvých jedlí a případně vytvářet podmínky pro existenci jedle bělokoré na lokalitě včetně výsadby nových jedinců.

 

 

Literatura:

 

Heyrovský L. & Sláma M. (1992): Tesaříkovití (Coleoptera: Cerambycidae). 2. doplněné vydání. Fauna ČSSR 5., Kabourek, Zlín, 368 pp.

 

Sama G. (2002): Atlas of the Cerambycidae of Europe and Mediterranean area. Part 1. Northern and Central Europe. Kabourek, Zlín, 173 pp.

 

Sláma M.E.F. (1998): Tesaříkovití (Cerambycidae) České republiky a Slovenské republiky (Brouci – Coleoptera). Milan Sláma, Krhanice, 383 pp.