Graphosoma lineatum - kněžice páskovaná

4. 4. 2017 vytvořil Stanislav Rada

Graphosoma lineatum (O. F. Müller, 1766) – kněžice páskovaná

Syn.: Graphosoma italicum (O. F. Müller, 1766) – kněžice pásovaná

Čeleď: Pentatomidae – kněžicovití

Status: běžný druh

 

Popis: Středně velká kněžice o délce těla 8–12 mm. Malá hlava nese pár složených očí, pětičlánková tykadla a dlouhý bodec (sosák). Bodec je v klidu uložen pod tělem. Veliký štítek svrchu pokrývá celý zadeček, podobně jako u štítovek. Celé tělo je červené, na svrchní straně s černými páskami a na spodní straně s černými skvrnami. Spodní strana může být světlejší než svrchní. Nohy a tykadla jsou černé. Typické je sytě červené zbarvení těla, někteří jedinci ale mohou být oranžoví až lososoví. Zesvětlání je příznačné pro přezimující jedince. Nymfy jsou zbarveny hnědě.

 

Možná záměna: Ve střední Evropě nezaměnitelný druh.

 

Rozšíření: Západopalearktický druh rozšířený v téměř celé Evropě a ve Středomoří. Chybí Na Britských ostrovech ve většině Skandinávie. Severní hranice rozšíření v minulosti značně oscilovala a v posledních dekádách se posunula na sever, takže dosahuje do Dánska, jižního Švédska a pobaltských republik.

 

V ČR běžný druh, zejména v nížinách a pahorkatinách. Lokálně i velmi hojný.

 

Biologie a ekologie: Teplomilný druh, který se vyskytuje nejčastěji na výhřevných osluněných biotopech, ale někdy také na částečně zastíněných nebo vlhkých biotopech. Živí se sáním na rostlinách čeledi miříkovité (např. bršlice, pastinák, andělika, máčka, fenykl, kopr a jiné). Často se zdržují na květenstvích (okolících) živných rostlin, kde vysávají dozrávající semena. Dospělci přezimují na zemi v rostlinném opadu nebo drnech. Páření probíhá v květnu až červnu, kladení vajíček od června do července. Dospělci nové generace se objevují od srpna, některé nymfy ale dospívají až v říjnu. Výstražné zbarvení kněžice páskované varuje predátory před jejím pozřením. To, že je to velmi nechutné sousto, si mladí ptáci rychle zapamatují. Odpuzuje také charakteristickým zápachem.

 

Taxonomická poznámka: Ve střední Evropě žije poddruh Graphosoma lineatum italicum, ve středomoří poddruh G. lineatum lineatum. Mnohými autory jsou tyto poddruhy uznávány jako samostatné druhy – podle tohoto členění u nás žije kněžice Graphosoma italicum.

 

   

 

Literatura:

 

Kment P. (2007): Ploštice – In: Hudec K. [et al.], Příroda České republiky: průvodce faunou. Academia, Praha.

 

Wachmann E., Melber A., Deckert J. (2008): Wanzen. Band 4: Pentatomomorpha II: Pentatomoidea: Cydnidae, Thyreocoridae, Plataspidae, Acanthosomatidae, Scutelleridae, Pentatomidae. Goecke & Evers, Keltern.